CUPRINS nr. 2/2011                     Inapoi la pagina principala a Revistei Romane de Materiale


ZORAN GRDIĆ, GORDANA TOPLIČIĆ ĆURČIĆ, NENAD RISTIĆ, IVA DESPOTOVIĆ

 

Influenţa volumului de pastă şi a granulaţiei agregatului asupra consistenţei şi rezistenţei

la compresiune a betonului

91-98

Rezumat        

Articol integral

ZENO GHIZDĂVEŢ, DOREL RADU, ANDREEA DAVID

 

 

 

Modele de simulare a influenţei aerului de răcire şi a tipului de combustibil asupra proiectării şi operării unei instalaţii de clincherizare

99-109

Rezumat

Articol integral

IOAN ROBU, GABRIELA ILIE, IOAN PORDEA

Evaluarea riscului radiologic al utilizării cenuşilor de termocentrală n materiale de construcţii

110-117

Rezumat

Articol integral

ALICE RĂDUCANU, ANGELA STANCA, AURELIA MEGHEA, CONSTANTIN GRIGORIU, CRISTIAN VIESPE

 

Caracterizarea dispersională, compoziţională şi morfologică a particulelor ultrafine,

generate de termocentrale pe bază de cărbune

118-126

Rezumat

Articol integral

VICTOR LECA, ECATERINA ANDRONESCU

 

Optimizarea morfologiei suprafeţei substraturilor de NdGaO3 (110) prin tratamente

termice şi chimice

127-131

Rezumat

Articol integral

OANA CADAR, MIRELA MICLEAN, CECILIA ROMAN, LUCIA GAGEA, LUDDOVIC FERENCZI

 

 

Dispersia omogenă a nanopulberilor de M/ZnO n săruri alcaline ale copolimerului anhidridă maleică-stiren

132-140

Rezumat

Articol integral

CEZAR COMĂNESCU, PETRU PALADE, DENISA FICAI, CORNELIA GURAN

 

 

Noi materiale mezoporoase bazate pe SBA-15 modificat chimic cu 3-aminopropil-tri(m)etoxilan

141-146

Rezumat

Articol integral

MIHAI BRATU, IOAN ROPOTĂ, OVIDIU VASILE, OVIDIU DUMITRESCU, MARCELA MUNTEAN

 

 

Cercetări privind proprietăţile fonoabsorbante ale unor noi tipuri de materiale compozite

147-154

Rezumat

Articol integral

VASILICA DIMA, MIHAI EFTIMIE, ADRIAN VOLCEANOV, MARIA IONESCU

 

 

Glazuri vitroase cu deşeuri de fibre bazaltice

155-161

Rezumat

Articol integral

GEORGETA VELCIU, ALINA MELINESCU, PETER STORCH, VIRGIL MARINESCU

 

 

Sinteza şi caracterizarea amestecului CuO/CeO2 obţinut prin precipitare chimică

n vederea utilizării ca anod pentru SOFC-IT

162-168

Rezumat

Articol integral

MILO R. VASIĆ, ZAGORKA M. RADOJEVIĆ, MILICA V. ARSENOVIĆ, ELJKO B. GRBAVČIĆ

 

Determinarea coeficientului efectiv de difuzie

169-175

Rezumat

Articol integral


Inapoi la pagina principala a Revistei  Romane de Materiale