A fost obţinută o soluţie analitică a ecuaţiei diferenţiale care caracterizează cinetica procesului de uscare, rezolvată împreună cu condiţii la limită de tip Neumann. Această ecuaţie a fost iniţial propusă de G. Efremov. În lucrare se prezintă o modificare a ecuaţiei Efremov. Pentru prima dată, în ecuaţie este inclusă şi contracţia materialului.

Două aplicaţii software au fost dezvoltate în scopul calculului coeficientului efectiv de difuzie. Prima dintre acestea nu include contracţia în timp ce a doua o include. Corespunzător, au fost obţinute două modele pentru predicţia comportării la uscare a materialului umed. Primul model (modelul 1) nu include această corecţie în timp ce al doilea (modelul 2), da. S-a constatat că rezultatele aplcării modelului 2 estimează corect valorile experimentale. Rezultatele prezentate în acest studiu au arătat că valorile coeficientului efectiv de difuzie determinat cu ajutorul aplicaţiilor de calcul sunt similare celor disponibile în literatura de specialitate pentru diferite argile.

 

 

Inapoi la Cuprins