Lucrarea îşi propune să introducă sisteme inovative de absorbţie şi de atenuare a zgomotului din industrie sau din mediul urban şi extraurban, eficiente şi durabile, bazate pe compozite realizate prin reciclarea deşeurilor solide. Materialele compozite sunt obţinute prin includerea unor materiale considerate deşeuri – peleţi din PET-uri, rumeguş de lemn, cenuşă de termocentrală şi deşeu steril de gunoi, într-o matrice organică de tip polimer. Astfel, sunt obţinute noi materiale ecologice care înglobează deşeuri non-biodegradabile, care pot afecta grav mediul înconjurător. Capacitatea de absorbţie a sunetului a  compozitelor noi variază în funcţie de proporţia şi natura deşeurilor utilizate. Este prezentat coeficientul de absorbţie pentru fiecare probă, care determină capacitatea de absorbţie fonică a fiecărui material compozit obţinut. Sunt confecţionate probe din răşină şi material de armare în proporţii diferite, care sunt supuse testelor de determinare a coeficientului de absorbţie funcţie de frecvenţă, cu ajutorul unui echipament numit TUBUL KUNDT. Atât pentru pregătirea materiilor prime cât şi pentru testarea probelor sunt respectate standardele în vigoare.

 

 

Inapoi la Cuprins