Lucrarea de faţă prezintă sinteza şi caracterizarea unor materiale  funcţionalizate de tip SBA-15, prin sinteza optimizată, conducānd la materiale mezoporoase bine organizate, din grupul de simetrie p6mm. Am obţinut şi caracterizat prin co-condensare SBA-APTMS şi SBA-APTES.

                S-au investigat rezultatele obţinute prin varierea rapoartelor molare iniţiale APTMS/TEOS şi APTES/TEOS şi prin folosirea unor timpi variabili de prehidroliză a TEOS. Izotermele de adsorbiţe a N2, FT-IR, NIR şi XRD au fost folosite pentru stabilirea particularităţilor mezostructurale ale materialelor sintetizate (SBA-15, SBA-APTMS x%, SBA-APTES x%, cu x= 2, 4 şi 8 % rapoarte molare).

 

 

Inapoi la Cuprins