Scopul prezentei lucrări este de a realiza un material ceramic pe bază de dioxid de ceriu şi cupru  care să stea la baza optimizării proprietăţilor unui anod  folosit Ón cazul pilelor de combustie de temperatură intermediară tipul SOFC-IT.

Sinteza materialului s-a realizat prin metoda precipitării. Parametrii rutei de precipitare, (pH-ul soluţiei precum şi temperatura de sinteză) au fost controlaţi riguros, Ón vederea obţinerii unui material omogen, din particule de oxid de ceriu acoperite uniform cu nanoparticule de oxid de cupru. Materialul obţinut a fost caracterizat prin: difracţie de RX, microscopie electronică de baleiaj, determinări de suprafaţă specifică, densitate şi porozitate.

Rezultatele caracterizărilor au pus Ón evidenţă formarea unui material cu un grad de cristalinitate ridicat şi difuzia reciprocă a celor două componente Ón granule. De asemenea s-a obţinut un material cu o porozitate care permite utilizarea lui Ón celule de tipul SOFC.

 

 

Inapoi la Cuprins