Fundaţia pentru Stiinţa Si Ingineria  Materialelor  - “Serban Solacolu”

Str. Gheorghe Polizu, nr. 1, corp I, camera 2006a, cod 011061, Sector 1, Bucureşti
Tel. / Fax: 021-402.39.96, CIF 17719729, Nr. Reg. 9/31.05.2005, 
E-mail: dga10@yahoo.com

Rev.Romana.de.Materiale@gmail.com  

Despre noi

Membrii fondatori               Obiective                    Sprijin                                 Revista Romana de Materiale

diseminarea informatiilor stiintifice in domeniul materialelor oxidice prin desfasurarea de activitati publicistice si editoriale – prin " Revista Romana de Materiale "  si, dupa caz, prin suplimente ale acesteia,  precum si in domeniul lucrarilor ingineresti;

facilitarea obtinerii, sistematizarii si vehicularii cunostintelor stiintifice si tehnice din domeniul diverselor discipline prin organizarea de manifestari stiintifice (congrese, simpozioane, conferinte, mese rotunde, sesiuni stiintifice, ateliere), vizite de documentare, expozitii, cursuri de perfectionare, tabere de lucru si prin publicatii de specialitate; realizarea unor activitati de cercetare stiintifica cu caracter multidisciplinar prin conducerea si/sau elaborarea unor programe sau proiecte in cadrul Programelor Nationale de Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica; promovarea de schimburi cu caracter documentar, stiintific intre persoane fizice, institutii neguvernamentale, asociatii profesionale, interesand sfera sa de activitate;
  facilitarea contactelor intre specialisti si grupuri de specialisti in vederea formularii si verificarii de noi ipoteze si teorii, in utilizarea cunostintelor dobandite in procesul de cercetare pentru dezvoltarea de noi materiale, produse, procese sau servicii, sau imbunatatirii acestora, in rezolvarea unor probleme de interes, pecum si a unor proiecte din Programele Nationale de Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica.  
desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica legate de protectia mediului ; selectarea si orientarea de persoane tinere (studenti in ultimii ani) pentru activitatea de cercetare ; asigurarea unui cadru corespunzator pentru pregatirea si specializarea  in domeniul educatiei, stiintei si ingineriei materialelor oxidice, la toate nivelurile de calificare, incluzand sprijinul profesional, material si financiar pentru persoanele tinere, cu aptitudini deosebite in aceste domenii.

 

organizarea si realizarea altor activitati compatibile cu scopul si obiectivele Fundatiei.