INDRUMARI PENTRU AUTORI                         

                                       

 

Cu apariţie trimestrială şi o tematică interdisciplinară, Revista Romānă de Materiale publică rezultatele cercetărilor originale din domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor oxidice - ceramică,  sticlă, lianţi-betoane, materiale de construcţii, materiale compozite, biomateriale, nanomateriale cu proprietăţi şi aplicaţii speciale, materiale noi inter şi trans – disciplinare, precum şi unele lucrări privind modelarea fenomenelor, proceselor şi a mecanismelor acestora.

Este recomandabil să nu se depăşească numărul de cinci autori. Sunt acceptaţi maxim 6 autori īn cazul prezentărilor din cadrul Programelor Naţionale de Cercetare.

Se admit numai lucrările cu rezultate originale care nu au mai fost publicate şi al căror conţinut se īncadrează īn tematica revistei. Se pot trimite lucrări bilingv (romānă-engleză) sau numai īn limba engleză. Articolele īn engleză ale autorilor romāni trebuie să aibă titlul, rezumatul, textul figurilor, tabelelor, legenda, bilingv. Se recomandă ca lucrarea să aibă maximum 10 pagini, inclusiv figurile şi tabelele, iar numărul de autori trebuie să se justifice prin conţinut. Autorii trebuie să scrie adresa, iar autorul corespondent va trimite şi adresa de e-mail şi telefonul. Titlul nu trebuie să conţină abrevieri. Rezumatul va conţine 10-15 rānduri. După rezumat se introduc cuvintele cheie īn engleză. Textul lucrării va fi scris cu Arial 10, aliniat la stānga şi spaţiere la 1 rānd. Varianta īn limba romānă va conţine semnele diacritice. Īn text trebuie menţionată poziţia tabelelor şi a figurilor. Titlul şi conţinutul tabelelor şi figurilor se scriu cu Arial 8 şi trebuie să se īncadreze īn 8 sau 16 cm lăţime. Acestea se  trimit īn fişier separat. Se admit doar tabele şi figurile orientate portret. Figurile trebuie să fie foarte clare, īn format jpg sau tif. Desenele şi diagramele se inserează īn fişier separat īn format doc/docx sau xls/xlsx (scriere de cel puţin 3mm şi linia de 0,5mm). Diagramele trebuie să fie numai alb/negru, iar coordonatele diagramelor se scriu numai īn engleză. Autorii sunt responsabili pentru redactarea  īn limba engleză a lucrării. Lucrarea nu va fi acceptată dacă nu este corespunzătoare ca nivel ştiinţific şi exprimarea īn limba engleză nu este corectă. Se recomandă ca figurile/diagramele să nu depăşească 30% din volumul lucrării. Pentru a publica o figură care a apărut īntr-o altă publicaţie, autorii trebuie să aibă acordul scris al sursei respective pentru reproducerea figurii şi să īl trimită editorului. Manuscrisele se vor trimite īn format electronic (.doc sau .docx) la adresa de

e-mail:dga10@yahoo.com;sau Rev.Romana.de.Materiale@gmail.com.

 

Despre noi  
  Cuprins 2/2018  
  Pentru Autori  
  Colegiul Editorial  
  Arhiva  
  Fundatia  
  Servicii  
  Contacte  

Structura lucrărilor

Lucrarea trebuie să cuprindă două părţi distincte.

Introducerea, īntocmită pe baza datelor de literatură, trebuie să fie succintă şi clară, īn legătură cu tematica lucrării şi să constituie un suport pentru interpretarea corectă a rezultatelor originale. Trebuie să se facă referire şi la date de literatură bazate pe referinţe recente. Cea de a doua parte conţine cercetările experimentale, rezultatele şi interpretarea lor. Rezultatele şi interpretarea lor trebuie să aibă un nivel ştiinţific īnalt şi să evidenţieze contribuţiile originale ale lucrării. Lucrarea se īncheie cu concluzii, care trebuie să fie succinte şi clar formulate. Se vor folosi numai unităţi SI.

Bibliografia

Bibliografia citată īn text va fi numerotată de la 1 la n, prin cifre situate īntre paranteze drepte, iar listarea ei īn finalul lucrării, se va face īn ordinea citării. In continuare, se prezintă cāteva exemple de citare pentru lucrări din reviste, volume ale unor conferinţe, cărţi, teze de doctorat sau patente.

 1. H. M. Khater, Influence of metakaolin on resistivity of cement mortar to magnesium chloride solution, Ceramics – Silikįty, 2010,  54(4), 325.

2.R. Chang, in Proceedings of the 2nd International Conference on Fracture, Brighton, April 1997, edited by P.L.Pratt (Chapman & Hall, London, 1996) p. 306.

3.G.Voicu, PhD thesis, Binding Materials for stomatology, University Politehnica Bucharest, Romania, 2005.

4. F.E.Funkenbusch and T.T.Tran, Zirconium Oxide Fibers and Process for Their Preparation, U.S.Pat. No.4937212, June 26, 1990.

5.  xxx, SR 3518:2009 Tests on concretes. Determination of the freeze-thawing resistance by  measuring the variation of the resistance strength and/or the dynamic relative elastic

Manuscrisele vor fi insotite de o pagina continand declaratia semnata de toti autorii conform careia lucrarea nu a fost si nu va fi tiparita in alta publicatie, iar drepturile de autor sunt cedate revistei. Autorii sunt singurii responsabili de continutul lucrarii publicate 

Lucrările care nu corespund acestor instrucţiuni nu vor fi acceptate pentru recenzare.

 

PROCESUL DE RECENZARE (PEER REVIEW)

 

Lucrările transmise de autori spre publicare, sunt supuse recenziei unor referenţi de specialitate, proces care poate dura maximum 90 de zile. După recenzie, redacţia primeşte referatele pe baza cărora se decide īncadrarea lucrării īn una din următoarele 4 categorii: · acceptat pentru publicare; · propus pentru publicare, cu modificările sugerate de referenţi; ·  respins datorită observaţiilor tehnice majore; · respins la publicare (nu se īncadrează īn tematica revistei). Īn cazul īn care textele trimise la redacţie necesită modificări, se prelungeşte termenul de decizie īn vederea publicării. In acest caz, autorii trebuie să ia in considerare toate observaţiile referenţilor şi să răspundă punctual la acestea. Textul  modificat al lucrării se va scrie cu altă culoare. Decizia editorului se va comunica autorilor, prin e-mail. După acceptarea lucrării de către colegiul editorial şi īnainte de publicare, li se cere autorilor să transfere revistei drepturile de autor, pentru a se realiza o diseminare cāt mai eficientă a informaţiilor.

 

Toate drepturile sunt rezervate revistei şi nu pot fi reproduse lucrări sau părţi din acestea, inclusiv traduceri, fără permisiunea editorului, care poate fi cerută la adresele: dga10@yahoo.com; sau Rev.Romana.de.Materiale@gmail.com. Excepţie fac instituţiile de īnvăţămānt superior, care pot folosi articolele pentru uz intern.