Lucrarea are ca scop investigarea unei zguri de Al secundar (ZAS) asupra proprietatilor tehnice si de mediu si, in consecinta, a compatibilitatii cu matricea de ciment portland. Astfel, studiul poate contribui la stabilirea potentialului de valorificare a ZAS ca materie prima secundara (MPS) in beton. ZAS contine componenti de tranzitie ai aluminei, in special, boehmit (decelati prin DRX). Evolutia procesului de hidratare si natura produsilor de hidratare in sistemul ciment portland-ZAS s-au studiat prin masurarea concentratiei ionilor Ca2+ si prin difractie RX. Procesul de imobilizare in matricea de ciment portland a metalelor grele s-a studiat prin utilizarea testului de determinare a fractiei maxime mobilizabile, FMM.

      S-au realizat amestecuri de ciment-nisip-ZAS cu rapoarte diferite de substitutie a nisipului cu ZAS. S-a observat ca adaosul de ZAS accelereaza priza si micsoreaza rezistenta la compresiune a sistemelor liante ciment-nisip –ZAS. Tratamentul de spalare a ZAS contribuie la o evolutie pozitiva a rezistentei la compresiune a probelor incercate pana la 360 zile.

      Valorificarea ZAS, ca MPS, in betoane cu rezistenta redusa pentru blocuri de zidarie, infrastructura rutiera, de exemplu, poate contribui la diminuarea deseurilor de la producerea Al secundar si, in consecinta, la  protectia mediului.

 

 

Inapoi la Cuprins