Zirconul şi alumina sunt douǎ materii prime pentru elaborarea materialelor ceramice cu proprietăţi termo-chimice bune. Ca tehnologie de fasonare, în industria ceramicǎ, se utilizează şi turnarea din suspensii apoase în forme din ipsos, pentru serii mici şi produse cu forme complicate cu pereţi subţiri sau forme simple cu pereţi groşi.

Scopul lucrării este de a prezenta condiţiile de preparare a unor suspensii apoase din materiale neplastice şi unele dintre caracteristicile lor.

S-au preparat suspensii apoase concentrate alumino-zirconice pentru a studia influenţa cantităţii de apǎ, a cantităţii de aditivi şi a timpului de omogenizare-măcinare asupra proprietăţilor suspensiilor.

Cantitatea de apă necesară obţinerii suspensiilor depinde de timpul de măcinare şi de cantităţile de aditivi.
S-au utilizat diverse cantităţi de apă pentru suspensii omogenizate la timpi cuprinşi între 3 şi 9 ore. Cantitatea de aditivi a variat între 0,30 %
¸ 0,38 %. Valorile de pH obţinute, cu un pH-metru Consort P901, au variat între 7,23 ¸ 9,52. Nu s-a adăugat hidroxid pentru ajustarea pH-ului. S-a determinat greutatea litrică, dimensiunea medie a particulelor, distribuţia granulometrică şi viscozitatea.

În urma realizării probelor de turnare, se prezintă în lucrare corelarea parametrilor optimi ai suspensiilor apoase alumino-zirconice cu condiţiile de preparare.

 

 

 

Inapoi la Cuprins