Concentraţia alcaliilor este cel mai semnificativ factor al procesului de geopolimerizare, care trebuie luat Ón considerare Ón timpul sintezei geopolimerilor pe bază de caolin.

  Geopolimerii pe bază de caolin au fost preparaţi prin amestecarea caolinului cu o soluţie de activator alcalin. Soluţia de activator alcalin utilizată a fost un amestec de hidroxid de sodiu (NaOH) şi silicat de sodiu (Na2SiO3). Prezentul studiu urmăreşte analizarea efectului concentraţiei de NaOH (6-14M) asupra proprietăţilor mecanice ale geopolimerului pe bază de caolin. Rezultatele rezistenţei la compresiune au indicat ca optimă concentraţia de NaOH 8M. Analizele SEM, XRD şi FTIR au fost realizate pentru studierea transformărilor care au loc Ón timpul sintezei de geopolimerizare.

 

 

 

Inapoi la Cuprins