Nanocatalizatorii de TiO2 dopat cu 0,5% Fe (III) au fost preparati prin metoda sol-gel la 75C. Ca materii prime s-au utilizat: tetrabutoxidul de titan (Ti(OC4H9)4), clorura ferica anhidra (FeCl3), acidul acetic si acetil acetona. Materialele sintetizate au fost caracterizate prin difractie de raze X (XRD), microscopie electronica de transmisie (TEM, HRTEM, SAED) si suprafata specifica utilizand meoda Brunauer-Emmett-Teller (BET). Activitatea fotocatalitica masurata prin adsorbtie UV-Vis, a fost evaluata prin degradarea fotocatalitica a albastrului de metil (MB) in apa sub iradiere UV. Din analizele XRD si SAED, rezulta ca pana la temperatura de 800C se obtine faza anatas, iar peste aceasta temperatura se formeaza si rutilul, care are proprietati fotocatalitice mai slabe. Analizele TEM, HRTM si BET arata prezenta de nanoparticule mezoporoase cu suprafata specifica mare.

 

 

 

Inapoi la Cuprins