Această lucrare prezintă rezultate experimentale obţinute la dezvoltarea materialelor ceramice compozite bazate pe SiC şi Si3N4, sinterizate prin metoda de sinterizare Ón plasmă (Spark Plasma Sintering (SPS)). Procesul de sinterizare a avut loc Ón atmosferă controlată de azot (N2), la temperatura de 18500C. Experimentele au avut ca scop obţinerea unor plăci ceramice bazate pe SiC şi Si3N4 dopate cu diferite adaosuri de sinterizare (Al2O3, Y2O3) şi caracterizarea acestora.

Au fost determinaţi parametrii fizico-mecanici (densitatea aparentă, porozitatea aparentă, absorbţia de apă, rezistenţa la rupere şi duritatea). De asemenea au fost realizate analize de compoziţie mineralogică  prin difracţie de Raze X pentru ambele materiale compozite obţinute. Rezultatele reflectă avantajele metodei de obţinere prin sinterizarea in plasmă, deoarece rezultă caracteristici superioare comparativ cu materialele obţinute prin metoda clasică.

 

 

 

Inapoi la Cuprins