Lucrarea prezintă aspecte legate de obtinerea de clinchere si cimenturi portland, prin  valorificarea sterilelor minerale din iazuri de decantare din Romania. Procesarea sterilelor minerale solide si obtinerea de subproduse utilizabile economic are importantă majoră, atat din punct de vedere economic cat si ecologic, prin protejarea mediului inconjurător. Cercetările de laborator au urmărit elaborarea de tehnologii ecologice de procesare a sterilelor minerale de iaz, in vederea obtinerii de produse valorificabile. In principal, fluxurile tehnologice elaborate cuprind o primă etapă de concentrare hidrogravitatională urmată de separarea magnetică si electrică a concentratelor obtinute. Sterilul obtinut, poate fi utilizat si ca materie primă pentru obtinerea de materiale de constructii. Utilizarea ca adaos de corectie in amestecul brut pentru fabricarea cimentului, a sterilului mineral de iaz, a condus la obtinerea de clinchere cu compozitie modulară uzuală. Prezenta sterilelor minerale de iaz a condus la o reducere a consumului teoretic de căldură necesar formării clincherului, comparativ cu consumul necesar formării clincherului obtinut din materii prime curente. Din punct de vedere structural mineralogic, s-au obtinut clinchere portland alitice de bună calitate. Cimenturile de tip CEM I, realizate prin măcinarea clincherelor cu ghips, la o finete de aproximativ 3500 cm2/g, au prezentat caracteristici fizico mecanice corespunzătoare conditiilor de calitate impuse de norma SR EN 197 -1:2002.

 

 

Inapoi la Cuprins