Īn lucrare se prezintă rezultatele unui studiu care cuprinde testări experimentale şi modelări numerice efectuate pentru a investiga influenţa distanţelor marginale şi a momentelor de strāngere asupra comportării īmbinărilor prin suprapunere simplă, cu şuruburi metalice a unor elemente compozite de tip placă, fabricate prin pultrudere, din poliesteri armaţi cu fibre din sticlă (PAFS).

Programul experimental s-a concretizat prin analiza şi testarea a optzeci de probe care corespund la patru configuraţii de asamblare, cu un număr variabil de şuruburi, avānd distanţe marginale diferite şi două trepte ale momentelor de strāngere.

Pentru fiecare configuraţie de asamblare testată experimental, s-a conceput cāte un model numeric bazat pe folosirea elementelor finite, utilizānd pachetul software ANSYS, comparāndu-se rezultatele obţinute pe cele două căi şi constatānd apropierea relativă a valorilor eforturilor capabile.

 

Inapoi la Cuprins