Lucrarea prezintă caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor (7 compoziţii) realizate cu adaosuri de 10% cenuşă zburătoare (FA), 10% metacaolin (MK), 10%FA+10%MK, 10% silice ultrafină (SF), 10%SF+10%FA, 10%SF+10%MK, prin substituirea a 10%, respectiv 20% ciment. Conform determinărilor pe betonul în stare proaspătă - densitatea, tasarea, răspândirea şi volumul de aer oclus, acesta este încadrat în categoria betoanelor cu masă volumică normală. Rezistenţele la compresiune ale betoanelor cu adaosuri de cenuşă de termocentrală, silice ultrafină şi metacaolin la 28 zile sunt apropiate de cele ale betonului etalon - Rc28=55,01MPa sau chiar mai mari. Rezistenţele la încovoiere sunt mai mari la termene mari de întărire, cu excepţia compoziţiei de beton cu 10%FA+10%MK (S-4). Modulul de elasticitate, pentru toate compoziţiile studiate, are valori superioare valorii minime admise pentru clasa de beton C35/45. Studiile experimentale au demonstrat că reducerea cantităţii de ciment din betoane, fără alterarea proprietăţilor, este posibilă prin valorificarea unor subproduse industriale, deşeuri, argilă arsă.

 

Inapoi la Cuprins