Permeabilitatea faţă de apă a betonului depinde de o multitudine de factori. Microstructura matricei de ciment, porozitatea şi distribuţia porilor după mărime influenţează major  permeabilitatea faţă de apă. De asemenea, agregatele influenţează adâncimea de pătrundere a apei sub presiune în beton, ca măsură a permeabilităţii faţă de apă. În cadrul lucrării s-a studiat influenţa agregatelor de concasare (bazaltice, calcaroase, diabazice şi andezitice) prin comparaţie cu agregatele de râu, din compoziţia betonului, asupra pătrunderii apei sub presiune.

Porozitatea matricei betonuui a fost examinată prin microscopie optică cu un software dedicat. Proporţia porilor cu dimensiunea  ≤1μm în matricea betonului scade cu creşterea raportului apă/ciment. Pe de altă parte proporţia porilor cu dimensiunea ≥10μm creşte cu raportul apă/ciment.

 

 

Inapoi la Cuprins