Betoanele de ciment concasate obtinute in urma reabilitarilor de drumuri şi aeroporturi sunt  ineficient utilizate in prezent in constructia structurilor rutiere şi aeroportuare. Inglobarea lor ca agregate reciclate in noua structura rutiera este conditionata de cunoaşterea performantelor mecanice necesare procesului de proiectare.

In aceasta privinta, in cadrul programului experimental au fost analizate doua tipuri de beton de ciment şi anume beton de ciment rutier şi respectiv beton de ciment compactat cu cilindru compactor, avand in compozitie diferite procente de agregate reciclate. De asemenea, pentru imbunatatirea comportarii in exploatare s-a luat in considerare armarea dispersa a acestora cu fibre de otel reciclate.

Lucrarea prezinta rezultatele unui program experimental din care s-a constatat ca sunt satisfacute conditiile normelor in vigoare privind caracteristicile de rezistenta ale betoanelor de ciment studiate dar cu valori ale caracteristicilor de rigiditate diferite de cele existente in prezent in diagramele de dimensionare.

In consecinta, implementarea betoanelor de ciment confectionate cu materiale reciclate pentru structuri rutiere aeroportuare poate fi realizata numai cu conditia de a adapta metodele de dimensionare actuale, astfel incat sa fie acoperita o gama largita a parametrilor de calcul.

Lucrarea prezinta cercetarile de laborator ale acestor noi materiale şi, pe baza rezultatelor, propune luarea in considerare a unei game largite pentru modulii de elasticitate in scopul utilizarii lor in procesul de dimensionare structurala a imbracamintilor rigide aeroportuare.

 


 

Inapoi la Cuprins