Lucrarea abordeaza cinetica proceselor de sinteza a unor cimenturi aluminoase super-refractare calcobarice.

S-au investigat doua astfel de cimenturi circumscrise in limitele CA2 BA6 CA6 (C = CaO; B = BaO; A = Al2O3). Cele doua cimenturi selectate se caracterizeaza printr-o inalta refractaritate, fiind plasate compozitional in subsistemele CA2 BA6, respectiv CA6 BA6; proprietati liante de luat in consideratie au, insa, numai cimenturile aferente primului subsistem (CA2 BA6), cu atat mai importante cu cat proportia potentiala de CA2 este mai mare. Cinetica reactiilor de sinteza a cimenturilor mentionate prezinta doua etape: (i) prima etapa in conditii neizoterme pana la temperatura maxima (Tm) a tratamentului termic de sinteza, iar (ii) a doua etapa este izoterma (Tm = constanta), in consonanta cu valorile rezultate din investigatii experimentale.

Tratamentul termic, in etapa neizoterma, s-a realizat cu o viteza de incalzire de 10C/minut, in ipoteza izoconversionala a reactiilor de sinteza. Sunt, in acest caz, stabilite, cu mai putine dificultati, relatiile de calcul a functiei de conversie cu functia de temperatura. Se deduce, astfel, valoarea gradului de conversie, in consonanta cu valorile rezultate din investigatii experimentale.

In acest scop, s-au folosit modele difuzionale; modelele Jander si Ginstling Bronstein s-au dovedit cele mai adecvate; este, astfel, confirmata izoconversia sintezei in consonanta cu rezultatele experimentale obtinute.

 

 

 

 

 

 

Inapoi la Cuprins