În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor  pentru determinarea influenţei câmpului magnetic în impuls asupra schimbărilor structurale în sticlele industriale incolore cu ajutorul decapării secţionate. Regimurile de tratare sunt următoarele: temperatura – de la 300  la  600 0C, valoarea modulului vectorului inducţiei magnetice – până la 0,5 T, durata – de la 1  la 600 s. Analiza schimbărilor structurale în sticle a fost efectuată cu ajutorul decapării secţionate cu soluţie HF. Grosimea stratului dizolvat al sticlei în timpul unei decapări variază de la 0,05 la 10 μm. În extracte după decapare au fost determinate concentraţiile Na+, K+ şi Ca2+. După tratare termomagnetică compactitatea structurii sticlei de geam se schimbă, ceea ce este demonstrat de micşorarea vitezei dizolvării straturilor superficiale ale sticlei cu 5-15 %. Interpretarea rezulatatelor obţinute este complicată din cauza structurii stratificate a sticlei. Grosimea straturilor separate constituie o parte mică de  μm. Schimbările în compactitatea structurii sticlei depind de varietatea şi parametrii câmpului magnetic, temperatura şi durata tratamentului magnetic.

 

 

 

Inapoi la Cuprins