Lucrarea prezintă un studiu al sticlelor colorate din sistemul SiO2-Na2O-B2O3-K2O-ZnO, în care s-au înglobat deşeuri de sticlă borosilicatică respectiv oxid de cupru şi de nichel proveniţi din şlamurile rezultate în industrie la depunerile electrochimice. Folosirea deşeurilor de sticlă borosilicatică (care aduc componenţi importanţi B2O3, CaO, Al2O3), conduce la economii de materii prime şi energie, fiind utilă şi din punct de vedere al protejării mediului înconjurător. Au fost efectuate investigaţii structurale pentru materialele vitroase obţinute prin metode spectroscopice FTIR şi Raman. Maximele de absorbţie FTIR şi deplasările Raman au fost identificate şi discutate comparativ cu datele din literatură.

 

 

 

Inapoi la Cuprins