Scopul lucrării īl reprezintă obţinerea şi caracterizarea unor senzori ceramici care aparţin sistemului binar SnO2-ZrO2, folosind nanopulberi obţinute prin metoda co-precipitării, din cloruri metalice corespunzătoare.

Toate nanopulberile au fost caracterizate prin difracţie de raze X şi prin microscopie electronică de transmisie. Spectrele de difracţie prezintă linii specifice soluţiilor solide de oxid de staniu şi, respectiv de oxid de zirconiu. Imaginile TEM pun īn evidenţă particule cu dimensiuni sub 10 nm, cu o tendinţă de aglomerare īn agregate foarte mari.

Pentru obţinerea senzorilor ceramici, nanopulberile au fost fasonate şi sinterizate īn aer, la temperaturi cuprinse īntre 900° şi 1300°C, pentru 2 ore.

Sensibilitatea senzorilor ceramici a fost determinată prin măsurarea rezistenţelor electrice īn aer, īn atmosferă saturată īn metan şi īn atmosferă saturată de vapori de metanol. Senzorii cercetaţi au fost mult mai sensibili faţă de metanol, comparativ cu metanul. Senzorii cu cantitatea cea mai mare de oxid de staniu, prezintă cea mai mare sensibilitate atāt faţă de metanol cāt şi faţă de metan.

 

 

 

 

Inapoi la Cuprins