Ceramicile oxidului perovskitic complex BaZn1/3Ta2/3O3 dopat cu Nb5+, Zr4+ sau Eu3+ au fost obtinute prin metoda conventionala a reactiilor in faza solida, fiind sinterizate in aer, la temperaturi intre 1400 si 1600 C, 2 h. Pentru caracterizarea compozitionala, structurala, morfologica si dielectrica au fost utilizate difractia de raze X, microscopia electronica de baleiaj si masuratorile dielectrice. Toate ceramicile BaZn1/3Ta2/3O3 prezinta faza unica dupa indepartarea stratului superficial in care a avut loc volatilizarea zincului. In plus, a fost observata ordonarea 1:2 a cationilor de zinc si tantal pe pozitiile octaedrice ale structurii perovskitice pentru toate temperaturile de sinterizare. Microstructura ceramicilor BaZn1/3Ta2/3O3 este puternic influentata de tipul dopantului, in ceea ce priveste dimensiunea si forma granulelor. Constanta dielectrica variaza intre 16,9 si 31,5. Rezonatorul BaZn1/3Ta2/3O3 dopat cu 1,00 % Nb2O5 si sinterizat la 1600 C, 2 h, prezinta cea mai mare valoare pentru factorul de calitate, Qf ~ 157 THz la 10 GHz.

 

 

Inapoi la Cuprins