Cele mai multe dintre artefactele de valoare culturală  şi / sau istorice sunt expuse atacurilor fungice, rezultānd daune ireversibile. Nevoia de noi metode de protecţie antifungică a condus la dezvoltarea unei reţete bazate pe hidroxiapatită şi hidroxid de bariu, cu rezultate promiţătoare. Am sintetizat şi caracterizat analitic (fluorescenţă de raze X, difracţie de raze X şi spectroscopie IR cu transformata Fourier) mai multe materiale pe bază de hidroxiapatită. Eficienţa materialelor sintetizate a fost evaluată prin tehnica inoculului diluat pe suprafaţa mediului de cultură şi o metodă Kirby-Bauer modificată, folosind artefacte simulate, raportate anterior a reproduce artefactele reale.

 

 

 

Inapoi la Cuprins