CUPRINS nr. 4/2003                Inapoi la pagina principala a Revistei Romane de Materiale               


VIRGINIA BURGHELEA, MIHAELA ALINA MELINESCU, GEANINA DUMITRASCU, IOANA VLAICU, IOAN MIRCEA POPESCU  Caracterizarea cromatica a ceramicii de Cucuteni - Scanteia A2   
CRISTINA VASILE, LASZLO SZELL, VALERIA MURESAN, ELISABETA NAGY Influenta naturii materiilor prime asupra caracteristicilor portelanurilor electrotehnice  
MARIA SPATARU,  MARCELA MUNTEAN, ADINA MIHAIL  Perete ceramic din barbotina alumina - zircon  
LIVIU LITERAT, ALEXANDRU ORBAN  Comportarea unor pulberi ceramice superaluminoase atomizate in procesul de presare izostatica   
DOREL RADU, CLAUDIU MAZILU, BOGDAN GRIGORAS  Utilizarea ponderii bazicitatii pentru aflarea coordinarii litiului in sticla de disilicat de litiu   
ION TEOREANU, GRAZIELA GUSLICOV   Efecte ale surfactantilor - subproduse industriale, asupra comportarii la macinare a cimenturilor Portland  
PEDRO VALDEZ-TAMEZ, ALEJANDRO DURAN-HERRERA, CEZAR JUAREZ-ALVARADO  Evaluarea dezvoltarii hidratarii la sistemele hidroxidice calcio - puzzolane  
ALINA BADANOIU, DORINEL VOINITCHI   Influenta finetii cimentului si a unor adaosuri de polimer asupra proprietatilor unor compozite liante cu fibre de carbon   
LUCRETIA BREZEANU, VALENTINA CETEAN   Consideratii privind tehnica de constructii a dacilor in mileniul I i.C. 

Caracterizarea cromatica a ceramicii de Cucuteni - Scanteia A2

 

S-au examinat complex sapte fragmente ceramice din situl arheologic Scanteia–Iasi. Ele provin din vase ceramice semivitrifiate, decorate cu numeroase elemente geometrice realizate cu pigmenti albi, negri si rosii aplicati in exteriorul si/sau in interiorul acestora.

Prin difractie Roentgen s-au identificat constituentii mineralogici cristalini atat din suportul ceramic, cat si din pigmenti. De asemenea s-a examinat textura fragmentelor ceramice prin microscopie optica. Culoarea suportului ceramic  si a pigmentilor s-a determinat obiectiv prin masuratori spectrofotometrice in domeniul vizibil.

Inceput

Influenta naturii materiilor prime asupra caracteristicilor portelanurilor electrotehnice

Portelanul are multiple functii de utilizare datorita unor proprietati de baza ca rezistenta la agentii atmosferici si rezistenta mecanica. De asemenea pentru ceramica izolatoare primordiale sunt rezistivitatea electrica ridicata, inertia chimica si stabilitatea termica.

Lucrarile experimentale au vizat sinteza unor mase ceramice aluminoase cu caracteristici optime obtinerii izolatorilor ceramici de medie si inalta tensiune, pornind de la materii prime de diferite proveniente (indigene si import), utilizate in amestec sau individual in proportii variabile.

Inceput

Perete ceramic din barbotina alumina - zircon

Suspensiile apoase din alumina-silicat de zirconiu, doua materii prime neplastice s-au obtinut pentru a fi pretabile metodei de fasonare prin turnare in forme de ipsos prin adaos de guma arabica, carboximetilceluloza de sodiu si alcool polivinilic. S-au determinat unele proprietati reologice si date tehnice specifice barbotinei ca: pH, viscozitate, greutate litrica, dimensiunea medie a  particulei. Se prezinta grosimea peretelui, timpul de fasonare al peretelui ceramic, densitatea pe crud.

Inceput

Comportarea unor pulberi ceramice superaluminoase atomizate in procesul de presare izostatica

Se analizeaza rezultatele unui studiu experimental privind presarea izostatica a unor pulberi ceramice superaluminoase atomizate, destinate fabricarii izolatorilor ceramici pentru bujii auto. S-a urmarit influenta presiunii asupra structurii, porozitatii si densitatii presatelor crude, evaluate pe diferite zone (lungime, diametru) si asupra  sinterizatelor sub aspectul contractiei la ardere.  S-au cautat corelatii intre acesti parametrii si modelele matematice pentru procesele care au loc.

Inceput

Utilizarea ponderii bazicitatii pentru aflarea coordinarii litiului in sticla de disilicat de litiu

Structura sistemelor vitroase oxidice este caracterizata, la un prim nivel structural, de tipul si proportiile de ioni constituenti, numarul de coordinare al cationilor in raport cu oxigenul, distantele internucleare si unghiurile dintre legaturile chimice formate. Informatii structurale concrete se pot obtine utilizand diverse tehnici experimentale (difractie de raze X sau de neutroni, XPS, MAS-RMN, 3Q-MAS RMN, etc.). Pentru sticlele alcalino-silicatice exista, in general, o serie de date raportate in literatura. Insa, in particular, sunt mai putine rezultate referitoare la coordinarea ionului Li+ in sticle din sistemul Li2O-SiO2.

In aceasta lucrare se prezinta o tentativa de determinare a numarului de coordinare al ionului Li+ in sticla de disilicat de litiu (LS2), utilizand  o caracteristica structurala inglobatoare - ponderea bazicitatii (pB). Aceasta este determinata experimental din masuratori spectroscopice. Prelucrarea datelor experimentale releva un numar de coordinare pentru Li+ in sticla de LS2 egal cu 2, valoare regasita si in alte raportari din literatura.

 

Inceput

Efecte ale surfactantilor - subproduse industriale, asupra comportarii la macinare a cimenturilor Portland

in lucrare, s-au utilizat trei clase de surfactanti – subproduse industriale: (i) in care predomina gruparea ftalica, sau grupari mixte similare; (ii) care reprezinta amestecuri continand grupari ftalice, fenolice si/sau glicolice; (iii) amestecuri de substante, care contin poliglicoli. S-au folosit proportii de aditivi cu valori cuprinse intre 0,05% si 0,50%, dozate pentru doua tipuri caracteristice de cimenturi portland, dupa caz. S-a studiat aptitudinea la macinare a cimenturilor, in prezenta aditivilor tensioactivi folositi, distributia granulometrica a cimenturilor macinate in aceste conditii, precum si aptitudinea la curgere a acestora. Rezultatele obtinute sunt examinate si interpretate comparativ, raportate la probele etalon (fara aditiv surfactant) si in dependenta de clasa de aditiv utilizata la macinare. Este evidentiat, in toate cazurile, rolul pozitiv al surfactantilor adaugati la macinare, din punct de vedere al actiunii acestora asupra procesului de maruntire si al caracteristicilor granulometrice si de curgere ale cimenturilor obtinute.

Inceput

Evaluarea dezvoltarii hidratarii la sistemele hidroxidice calcio - puzzolane

Prezenta cercetare acopera caracterizarea a patru materiale puzzolanice de origine vulcanica. Indicele de activitate puzzolanica al sistemelor hidroxizilor puzzolano – calcice s-a determinat folosind rezistenta la compresiune a cuburilor de mortar. Viteza reactiei puzzolanice s-a determinat in paste cu aceeasi compozitie care s-a folosit la fabricarea mortarelor, aceasta realizandu-se prin masurarea schimbarilor in timp ale concentratiei hidroxidului de calciu. Aceasta informatie poate fi folosita ca o unealta de selectare preliminara, pentru a evalua potentialul puzzolanic al depozitelor de puzzolane naturale.

Inceput

Influenta finetii cimentului si a unor adaosuri de polimer asupra proprietatilor unor compozite liante cu fibre de carbon 

In lucrare se prezinta date privind influenta finetii cimentului portland utilizat pentru obtinerea unor matrici liante pe baza de liant organo-mineral, folosite pentru realizarea unor compozite cu fibre continue (tesaturi) de carbon. Acest tip de compozite, dezvoltate in prezent la Royal Institute of Technology, Stockholm, Suedia, pre-zinta avantajul folosirii unei matrici liante cu durabilitate mai mare si cu toxicitate redusa (comparativ cu matricea clasica pe baza de rasini epoxidice). In cazul realizarii si utilizarii acestor compozite, forta de legatura (aderenta) dintre fibra de carbon si matricea lianta, este mai mica comparativ cu cea din compozitele clasice (cu matrice lianta organica). Pentru a depasi acest dezavantaj s-au proiectat si testat noi compozitii liante (pe baza de ciment portland special - cu finete avansata si continut redus de alcalii si adaos de polimer). In lucrare se prezinta influenta finetii cimentului portland si adaosului de polimer de 30% asupra proprietatilor maselor de tip mortar in stare proaspata (lucrabilitate) si ale compozitelor intarite (rezistenta la tractiune, compresiune si aderenta la fibra de carbon).

Inceput

Consideratii privind tehnica de constructii a dacilor in mileniul I i.C.

 

Inceput

Inapoi la pagina principala a Revistei Romane de Materiale