CUPRINS nr. 3/2003                    Inapoi la pagina principala a Revistei Romane de Materiale                 


VIRGINIA BURGHELEA, ALINA MELINESCU, MIRCEA IOAN POPESCU, ANCA PANAITOV, RALUCA GHEORGHE, IOANA VLAICU Pigmenti ceramici in sistemul (Zn, Co)O - Fe2O3 - Al2O3 - TiO2   
CRISTINA VASILE, LASZLO SZELL, IOANA ROTARU Portelan electrotehnic cu caracteristici imbunatatite 
MARIA GOREA, MARCEL BENEA  Caracteristicile unor materii prime argiloase utilizate in ceramica   
IOAN LAZAR, ANA MARIAN, CALIN ANGHEL Eficienta utilizarii fibrelor ceramice in constructia cuptoarelor camera  
MARIA PREDA, ALINA MELINESCU, ION TEOREANU Comportarea la sinterizare a hidroxiapatitei  
NICOLAE BURTAN, DUMITRU BECHERESCU, SORIN VLAICU  Pulbere spinelica reactiva pentru refractare de inalta temperatura  
DAN PASTOREL NICOLESCU, ALEXANDRINA ENESCU, ADRIANA PETRESCU, GEORGETA DANILA, DIANA URSU  Mase liante armate dispers cu fibre de sticla rezistente la alcalii  
ION TEOREANU, ALICE POP  Comportarea cimentului de tip CEM I supus actiunii agresive a solutiilor acide  
ION RUSU  Compozitie autonivelanta pentru stratul intermediar al pardoselilor
ANIKO TOTH, LIVIU LITERAT, RADU MISCA  Rezistentele hidraulice ale membranelor oxidice si ale stratului de gel, la transportul convectiv al dispersiilor apoase  

Pigmenti ceramici in sistemul (Zn, Co)O - Fe2O3 - Al2O3 - TiO2

 

Scopul acestei lucrari consta in obtinerea unor pigmenti ceramici pe baza de feriti, aluminati si titanati de fier si/sau cobalt, respectiv a solutiilor lor solide. Pentru doua sisteme cuaternare  (Zn,Co)O-Fe2O3-Al2O3-TiO2 s-au stabilit diagramele subsolidus. In cinci plane definite de compusi cromofori s-au ales 19 mase care au fost obtinute din amestecuri de oxizi puri, ce au suferit tratamente  termice in domeniul 1200 1350oC cu palier 2h. Domeniile compozitionale studiate ofera o paleta larga de culori: verde-gri pana la negru in sistemul CoO-Fe2O3-Al2O3-TiO2, respectiv maro-brun pana la gri-negru in sistemul ZnO-Fe2O3-Al2O3-TiO2. Culoarea pigmentilor s-a exprimat prin coordonate L*a*b* si L*C*h, respectiv lungimea de unda dominanta.

 

Inceput

Portelan electrotehnic cu caracteristici imbunatatite

Ceramica cu functia electroizolatoare face parte  din clasa materialelor tehnice cu proprietati speciale utilizata in conditii de joasa sau inalta tensiune, la joasa sau inalta frecventa. Ea trebuie sa posede cateva proprietati de baza cum ar fi: stabilitate dimensionala,  rezistenta mecanica buna, comportare dielectrica optima, putere de izolare electrica inalta, rezistente la coroziune, la temperatura si la influentele atmosferice, rezistivitate inalta si pierderi dielectrice reduse [1,2].

Daca avem in vedere normele internationale DIN sau CEI rezistenta mecanica a produselor realizate din masa ceramica C130 este cu 30% mai mare decat a produselor fabricate din C120. Asimilarea masei C130 si aplicarea ei la fabricarea izolatorilor de medie si inalta tensiune va avea ca rezultat cresterea livrarilor la export cu circa 25% din productia societatii producatoare.

Necesitatea asimilarii masei ceramice C130 a aparut ca urmare a solicitarilor clientilor externi ai S.C. ELECTROCERAMICA S.A. de livrare a izolatorilor cu caracteristici mecanice ridicate si cu dimensiuni reduse in comparatie cu izolatorii fabricati din masele ceramice utilizate in prezent.

 

Inceput

Caracteristicile unor materii prime argiloase utilizate in ceramica

Lucrarea prezinta valorile capacitatii de schimb cationic (CEC) si a suprafetei specifice (SA) determinate prin metoda absortiei de  albastru de metil pentru patru probe de bentonit de Petresti (brut, granulat, micronizat si micronizat cu adaos de Na2CO3), patru tipuri de argile caolinitice si trei tipuri de caolinuri folosite in ceramica. Sunt prezentate compozitiile mineralogice si granulometrice ale probelor, subliniindu-se influenta acestora asupra valorilor CEC si SA. Valorile obtinute sunt conforme cu cele date de literatura de specialitate pentru diferite minerale argiloase. Totodata, s-a remarcat o influenta mai mare sau mai mica a valorilor CEC si SA data de dimensiunile particulelor constituente.

Inceput

Eficienta utilizarii fibrelor ceramice in constructia cuptoarelor camera

Principalele domenii de aplicare a simularii pe calculator in constructia cuptoarelor ceramice industriale sunt: proiectarea, calculul transferului termic si curgerea fluidelor prin cuptor. In cazul cuptoarelor intermitente, energia termica inmagazinata in pereti, bolta si vatra reprezinta o parte considerabila din energia totala consumata pentru arderea produselor ceramice. Aceasta lucrare prezinta eficienta utilizarii fibrelor ceramice in constructia cuptoarelor cu scopul conservarii energiei. Fibrele ceramice pot fi utilizate ca elemente izolatoare in structura peretilor, boltei si a vetrei. Pentru a pune in evidenta eficienta fibrelor ceramice in constructia cuptoarelor s-a studiat distributia temperaturii in regim tranzitoriu si energia inmagazinata in peretele lateral al unui cuptor intermitent in trei variante constructive folosind metoda elementelor finite (MEF). Conditiile de ardere au fost identice pentru cele trie cazuri. Studiul pune in evidenta diferentele in distributia temperaturii si cantitatea de energie termica inmagazinata in functie de structura peretelui. Se ajunge la concluzia ca o cantitate mult mai mare de energie este inmagazinata in peretele din caramida refractara comparativ cu peretele prevazut cu un strat de fibra ceramica la interiorul cuptorului.

Inceput

Comportarea la sinterizare a hidroxiapatitei

In aceasta lucrare s-a studiat influenta oxidului de sodiu asupra sinterizarii hidroxiapatitei in corelatie cu diagrama de echilibru termic fazal. Cantitatea de oxid de sodiu folosita a fost de 0,98 si respectiv 1,96%. Probele au fost arse in intervalul de la 1000 la 11500C. Determinarile de contractie si densitate aparenta au aratat ca la 11000C apare faza lichida. S-a determinat compozitia mineralogica a probelor in functie de temperatura de ardere si s-a constatat prezenta HAP pe tot intervalul de temperatura studiat. Incepand de la 10000C s-a format o proportie ridicata de b-3CaO.P2O5 si un continut redus de b-2CaO.P2O5.

Inceput

Pulbere spinelica reactiva pentru refractare de inalta temperatura

Obtinerea prin procedeul coprecipitarii a unor pulberi spinelice reactive este prezentata ca o posibila ruta de asigurare a liantului sau fractiilor fine din compozitii inalt refractare. Sunt prezentate conditiile obtinerii unor astfel de pulberi din paste cu caracter gelic, precalcinate la diverse temperaturi peste 900 0C. Este studiata aptitudinea lor la sinterizare in diverse conditii de compactare si de ardere. Rezulta interesante posibilitati de valorificare industriala a acestor pulberi.

 

Inceput

Mase liante armate dispers cu fibre de sticla rezistente la alcalii

Articolul prezinta lucrarile de cercetare si experimentarile efectuate la faza de laborator, in cadrul unui proiect care are ca obiectiv obtinerea unor mase liante armate dispers cu fibre de sticla rezistente la alcalii. A fost studiat sistemul  Na2O - CaO - ZrO2 - SiO2, s-au realizat 12 compozitii oxidice de sticla in care au fost utilizate deseuri procesate de fibre de sticla E in proportie de pana la 50% si s-au obtinut filamente continui cu diametre de 12 20 microni. Fibrele din sticla E003, in proportie de 5% fata de ciment, au fost utilizate la realizarea unor compozite (microbetoane) din ciment, agregate si superplastifiant reducator de apa care au fost studiate in stare proaspata si intarita, comparativ cu microbetoane in care s-au utilizat fibre de sticla de referinta CemFIL.

 

Inceput

Comportarea cimentului de tip CEM I supus actiunii agresive a solutiilor acide 

Scopul acestei lucrari este de a examina evolutia unui ciment de tip CEM I, in timpul pastrarii in solutii de H2SO4, H3PO4, si H2C2O4 cu concentratia 0,5M, evidentiind specificitatile de comportament ale cimentului in aceste solutii. Probele de ciment - paste si mortare, au fost  pastrate, pana la 28 de zile, in apa si apoi, inca 180 de zile, in continuare in apa, respectiv in solutii acide. Probele de mortare au fost supuse la incercari mecanice, iar cele de paste de ciment au fost analizate chimic si prin difractie de raze X,  la termene de pastrare de 28, 90 si 180 de zile, in solutii acide. Determinarile de rezistenta mecanica la compresiune au evidentiat ca probele pastrate 180 de zile in solutiile H2SO4 si H3PO4  nu mai au rezistenta mecanica ; probele pastrate in solutie de H2C2O4 prezinta, in schimb, o buna rezistenta, inclusiv la termenul de pastrare de 180 zile.  S-au observat diferente importante in compozitia chimica a miezului necorodat si a stratului corodat al pastelor de ciment pastrate in solutiile de H2SO4 si H3PO4. Au fost identificati compusii chimici formati in reactia acid liant, in timpul pastrarii probelor in solutiile acide mentionate.

Inceput

Compzitie autonivelanta pentru stratul intermediar al pardoselilor  

Sunt prezentate rezultatele cercetarilor privind optimizarea componentilor si proprietatilor unui material autonivelant destinat realizarii stratului intermediar al pardoselilor cu strat de acoperire din materiale diferite, inclusiv turnate in camp continuu din polimeri. Sunt analizate conditiile de exploatare si cerintele impuse pardoselilor din intreprinderi pentru industria alimentara, usoara, chimica etc.

Inceput

Rezistentele hidraulice ale membranelor oxidice si ale stratului de gel, la transportul convectiv al dispersiilor apoase   

In lucrare, s-au determinat rezistentele hidraulice ale unor membrane oxidice si ale stratului de gel, la transportul convectiv al unei dispersii apoase.

Rezistentele membranelor s-au calculat din fluxul de apa trecut prin membrane. Rezistenta precipitatului si caracteristicile rezistentei totale, au fost evaluate din relatia generala a filtrarii cu depunere de strat de precipitat, sub forma ecuatiei lui Ruth.

Inceput

Inapoi la pagina principala a Revistei Romane de Materiale