CUPRINS nr. 3/2002                  Inapoi la pagina principala a Revistei Romane de Materiale                     


MARIA PREDA, AURELIA MEGHEA,ALINA MELINESCU, ILEANA  RĂU Pigmenti ceramici pe baza de TiO2 si cationi ai metalelor tranzitionale in calitate de cromofori
GAVRIL KOVACS Glazuri ecologice obtinute prin valorificarea unor subproduse din industria miniera
LIDIA CERCHEZ, MARCELA MUNTEAN Influenta granulometriei reactivilor oxidici asupra proprietatilor fibrelor ceramice
ION TEOREANU, ŞTEFANIA STOLERIU

 

Cimenturi lipsite de clincher portland 
ANNEMARIE PURI, MARIA GEORGESCU, GEORGETA VOICU

 

Procese de intarire in sistemul Fe2O3-P2O5-H20
DOREL RADU, CIPRIAN CIUREA, ELENA DUMITRA

 

Timpul de retentie al materialului in cuptorul rotativ de clincherizare
ZENO GHIZDĂVEŢ, DOREL RADU

 

Modelarea sistemica a instalatiilor din domeniul materialelor oxidice 

Pigmenti ceramici pe baza de TiO2 si cationi ai metalelor tranzitionale in calitate de cromofori

In aceasta lucrare, s-a studiat posibilitatea de diversificare a culorilor de diferite nuante folosindu-se In calitate de cromofori, oxizii de nichel, cobalt, mangan, fer si crom, iar In calitate de diluant metatitanatul de calciu. S-au sintetizat cinci probe, care au fost arse la temperaturi cuprinse Intre 1050 si 13500C. Prin analiza de difractie cu raze X, s-a constatat pentru majoritatea pigmentilor formarea unor solutii solide cu structura de tipul perovskit. Exceptie face oxidul de mangan, care se solubilizeaza In structura de tip rutil. Culorile au fost examinate obiectiv prin spectre electronice de absorbtie In domeniul vizibil, ceea ce a permis sa se puna In evidenta existenta tranzitiilor cu transfer de sarcina si tranzitiilor d-d specifice ionilor cromofori folositi.

Inceput

Glazuri ecologice obtinute prin valorificarea unor subproduse din industria miniera

Lucrarea cuprinde o caracterizare sintetica, fizico-chimica si mineralogica a principalelor subproduse din industria miniera: andezit, diorit, bazalt, skarn wollanstonitic, talc-dolomitic, filer calcar etc. utilizabile pentru glazuri ecologice.

   La elaborarea glazurilor ecologice din sistemul polinar SiO2-Al2O3-Fe2O3(FeO)-CaO-MgO-Na2O-K2O s-au avut In vedere urmatoarele principii :

- Corelatia dintre compozitie–conditii de sinteza–structura(textura)-proprietati .

- Stabilirea unor compozitii oxidice, respectiv mineralogice optime ale glazurilor care sa permita In conditii de tratament termic favorabile, formarea unor compusi cu viteze mari de cristalizare, cum ar fi: anortitul, wollastonitul,  diopsidul si altiI.

- Glazurile ecologice realizate experimental sunt divers colorate, opace, gradul opacifierii fiind datorat mai ales uniformitatii distribuirii cristalelor de silicati de calciu ( cca. 70% faza cristalina) reprezentati de wollastonit si/sau anortit functie de compozitia chimica si tratamentul termic optim aplicat.

- Pretul de cost al glazurilor realizate este mai mic cu 40 – 60% fata de glazurile clasice, colorate cu pigmenti ceramici.

 Inceput

Influenta granulometriei reactivilor oxidici asupra proprietatilor fibrelor ceramicee

In lucrarea de fata s-a studiat influenta granulatiei reactivilor oxidici asupra proprietatilor fibrelor ceramice, urmarindu-se urmatoarele aspecte:

- Metode de obtinere specifice fiecarei compozitii si influenta parametrilor tehnologici.

- Caracterizarea fibrelor (compozitional, fizic, structural).

 

Inceput

Cimenturi lipsite de clincher portland 

Sunt examinate, comparativ, sisteme liante preparate din zgura de furnal melilitica si puzzolana - subprodus industrial (cenusa de termocentrala), respectiv roca naturala (diatomit), cu suprafete specifice variate. Amestecurile, obtinute pe aceasta baza, se caracterizeaza prin rapoarte diferite: cimentoid/(cimentoid + puzzolana) = 1; 0,9; 0,7. Se foloseste ca activator un amestec de var si clorura de calciu (2% CaCl2 + 6% var).

Asupra amestecurilor liante preparate s-au efectuat studii mecanice si, dupa caz, studii chimice (apa legata chimic).

Este evidentiat, cu claritate, efectul conjugat - determinat In conditiile utilizarii aceluiasi cimentoid, al raportului cimentoid/puzzolana, cum si cel al caracteristicilor dispersionale ale amestecului cimentoid – puzzolana (suprafata specifica si distributia lor granulometrica). Este posibil, In context, sa fie limitata contributia gradului de dispersie a amestecului liant asupra activitatii sale, cu evitarea nevoii de a se apela la macinari avansate, cu consumuri energetice costisitoare.

Inceput

Procese de intarire in sistemul Fe2O3-P2O5-H20

Lucrarea prezenta aduce informatii cu privire la influenta unor factori asupra Intaririi si proprietatilor liante ale maselor fosfatice din sistemul Fe2O3- P2O5-H2O.

Masele ferifosfatice investigate nu se Intaresc decat foarte lent la temperatura camerei. Un tratament termic la 300°C favorizeaza dezvoltarea unor rezistente mecanice, cu atat mai mari cu cat proportia de acid ortofosforic din amestecul Fe2O3+H3PO4 este mai mare. O crestere lenta a rezistentelor mecanice are loc la ridicarea temperaturii pana la 800°C (1000°C) si o crestere importanta la depasirea acesteia, pana la 1000 – 1200°C, in corelare cu caracteristicile compozitionale ale maselor investigate. In general, cresterea raportului Fe2O5/P2O5 determina diminuarea rezistentelor mecanice dupa o alura care depinde si de temperatura de tratament termic.

Inceput 

Timpul de retentie al materialului in cuptorul rotativ de clincherizare

Pe plan mondial, producerea cimentului portland se realizeaza In cea mai mare masura pe procedeul uscat cu precalcinare.

Intr-o instalatie de clincherizare, cuptorul rotativ reprezinta agregatul termic si tehnologic cel mai important. Acesta este caracterizat de o serie de parametri constructivi si functionali (lungime, diametru, Inclinatie, grad de umplere, turatie, gradul de decarbonatare al amestecului de materii prime la intrare). Toti acesti parameterii pot fi corelati cantitativ prin intermediul timpului de retentie al materialului In cuptor. Astfel, se poate realiza o proiectare mai precisa a cuptorului si o evaluare argumentata a productivitatii specifice.

Inceput

Modelarea sistemica a instalatiilor din domeniul materialelor oxidice 

In articol se prezinta o serie de metode moderne aplicabile studiului de predictie, optimizare si control al utilajelor si instalatiilor din domeniul materialelor oxidice. Motivele pentru care aceste tehnici de abordare se recomanda sunt legate de complexitatea instalatiilor si de fluctuatiile inerente In functionarea lor, ceea ce exclude performanta Intr-o abordare singulara si determinista. Desi fundamentarea teoretica si implementarea pe sistemele de calcul a unora dintre modelele prezentate necesita cunostinte de specialitate din diverse capitole ale matematicii, metodologiile de lucru sunt accesibile si, mai mult, se adreseaza specialistilor atat din sectorul de cercetare-proiectare, cat si de urmarire-conducere. Pentru a concretiza aceasta afirmatie, In partea a doua a lucrarii se preconizeaza exemplificarea acestui suport teoretic (redus la un minim necesar), prin studii de caz aferente domeniului.

Inceput

Inapoi la pagina principala a Revistei Romane de Materiale