CUPRINS nr. 1/2006                     Inapoi la pagina principala a Revistei Romane de Materiale


ION TEOREANU, PAULA CARLAN, ION CHICINAS

Cermeti Al2O3-Ni. Proprietati tehnologice ale componentilor si ale amestecurilor precursoare

MARIA SPATARU, MARCELA MUNTEAN, OVIDIU DUMITRESCU 

Influenta timpului de macinare asupra formarii peretelui ceramic

CONSTANTIN AUREL DIMITRESCU

Relatii intre parametrii de finete ai cimentului portland

MARIA GHEORGHE, ECATERINA ANDREESCU, DORIN VOINITCHI

Aspecte privind durabilitatea betoanelor cu ciment avand continut ridicat de zgura

GABRIELA NICULAE

Co-incinerare deseurilor in cuptoarele de clincher la Carpatcement Holding. Impactul asupra emisiilor si asupra calitatii clincherului
DANIELA PARASCHIVESCU, FLORENTINA MIHAILESCU, ELENA DIMA, CRISTIANA RADULESCU, ANCA DRAGOMIR, SORIN JINGA Sistem de control integrat al poluarii la fabricarea sticlariei de ambalaj 
ZENO GHIZDAVET Metode moderne de predictie si optimizare de proces. Aplicatii  

Cermeti Al2O3-Ni. Proprietati tehnologice ale componentilor si ale amestecurilor precursoare  

In lucrare, sunt examinate presabilitatea si sinterabilitatea pulberilor de γ – Al2O3 - component ceramic si de Ni – component metalic, ai cermetilor Al2O3-Ni. Aceleasi caracteristici sunt investigate si pentru amestecurile precursoare ale cermetilor implicati – fara sau cu adaosuri. Se ia in consideratie influenta, pe care o exercita, asupra acestor parametri tehnologici, compozitia cermetilor si ruta de obtinere a pulberii de Ni. Rutele de obtinere folosite permit realizarea, dupa caz, a cermetilor abordati, cu rezultate performante, utilizând tehnologii traditionale in fabricarea lor.

Inceput

Influenta timpului de macinare asupra formarii peretelui ceramic  

Alumina calcinata si zirconul se utilizeaza in industria ceramicii si a refractarelor datorita proprietatilor lor mecanice, electrice si termice. Suspensii apoase din aceste materiale s-au preparat pentru fasonarea prin turnare in forme din ipsos. Formarea peretelui ceramic depinde de proprietatile suspensiilor si ale formelor din ipsos. Timpul de omogenizare-macinare in apa a amestecului de materii prime si a adaosurilor determina dimensiunea medie a particulelor si distributia lor granulometrica. Acestea au o influenta foarte mare asupra proprietatilor, atât ale suspensiilor ceramice cât si ale produselor fasonate prin turnare din ele. Lucrarea prezinta timpii de macinare utilizati si unele proprietati ale suspensiilor ca: dimensiunea medie a particulelor si distributia granulometrica, greutatea litrica, pH-ul, vâscozitatea. Influenta timpului de amestecare (timpul de omogenizare a ipsosului cu apa) asupra absobtiei apei de catre formele din ipsos este prezentata prin coeficientul mediu de difuzie, masa peretelui ceramic format si timpul de absorbtie a unei picaturi de solutie de permanganat de potasiu pe peretele format. Unele aspecte ale comportamentului la turnare ca : grosimea peretelui ceramic, densitatea pe crud sunt, de asemenea, prezentate.

Inceput

Relatii intre parametrii de finete ai cimentului portland

Pe baza de date experimentale asupra unor cimenturi CEM I si CEM II/A–S cu pâna la 15% zgura, macinate in diferite instalatii cu mori tubulare in circuit inchis si in mori de laborator, s-au stabilit relatii intre principalii parametri granulometrici (parametrul de pozitie si panta dreptei distributiei RRSB, dimensiunile granulare x80 si x50, reziduul R0032 si fractiunea 3–32 μm) si suprafata specifica Blaine. Aceste relatii pot fi utile atât in studiile privind optimizarea distributiei dimensiunilor granulare ale cimenturilor din punct de vedere al caracteristicilor fizice si mecanice, cât si in calculele tehnice referitoare la consumurile specifice de energie pentru macinarea cimenturilor cu astfel de distributii granulometrice.

 

Inceput

Aspecte privind durabilitatea betoanelor  cu ciment avand continut ridicat de zgura 

Pe baza de date experimentale asupra unor cimenturi CEM I si CEM II/A–S cu pâna la 15% zgura, macinate in diferite instalatii cu mori tubulare in circuit inchis si in mori de laborator, s-au stabilit relatii intre principalii parametri granulometrici (parametrul de pozitie si panta dreptei distributiei RRSB, dimensiunile granulare x80 si x50, reziduul R0032 si fractiunea 3–32 μm) si suprafata specifica Blaine. Aceste relatii pot fi utile atât in studiile privind optimizarea distributiei dimensiunilor granulare ale cimenturilor din punct de vedere al caracteristicilor fizice si mecanice, cât si in calculele tehnice referitoare la consumurile specifice de energie pentru macinarea cimenturilor cu astfel de distributii granulometrice.

 

Inceput

Co-incinerarea deseurilor in cuptoarele de clincher la Carpatcement Holding. Impactul asupra emisiilor si asupra calitatii clincherului

Lucrarea prezinta date experimentale referitoare la durabilitatea betoanelor având clasa de rezistenta peste C50/60 (C55/67, C60/75 si C75/85), gradul de impermeabilitate P1210 si P1610, rezistenta la gelivitate, G150, clasa de rezistenta in medii chimic agresive, XA3, conform SR EN 206-1:2002. Betoanele au fost obtinute cu ciment având continut ridicat de zgura de furnal , tip CEM III/A 52,5R, (conform SR EN 197-1:2002), agregate –nisip de balastiera si piatra concasata (conform SR EN 12620) aditivi – superplastifiant si antrenator de aer.

Rezistenta betonului la atac chimic pe termen relativ scurt (210 de zile) a fost apreciata prin masurarea evolutiei proprietatilor referitoare la variatia volumului, absorbtia apei, viteza de propagare a ultrasunetelor si  rezistenta la incovoiere, prin incercari asupra  probelor pastrate  in solutie agresiva, corespunzatoare clasei XA3 si, pentru comparatie, pastrate si in apa potabila acelasi interval de timp. De asemenea, au fost masurate adâncimea de carbonatare si de difuziune a ionului clorura in betoanele studiate.

Referintele bibliografice prezentate in articolul de fata au fost confirmate de modelarile si masuratorile efectuate in cadrul Carpatcement Holding si care sunt prezentate in articolul “Rezultate ale modelarii matematice si monitorizarii emisiilor in cazul co-incinerarii deseurilor in cuptoarele de clincher la Carpatcement Holding”

Inceput

Sistem de control integral al poluarii la fabricarea sticlariei de ambalaj  

Institutul National de Sticla deruleaza in cadrul programului MENER un proiect intitulat Sistem Integrat de Prevenire si Control al Poluarii (SIPCP) la fabricarea sticlariei de ambalaj, in cadrul caruia au fost propuse ca obiective: identificarea surselor de emisii in apa si aer, evaluarea calitatii solului si identificarea masurilor de reducere a emisiilor poluante in scopul sustinerii eforturilor producatorilor români de sticlarie de a respecta reglementarile de mediu.

Modelul de sistem integrat de prevenire si control al poluarii a fost experimentat la SC STIMET SA Sighisoara. Pe baza rezultatelor obtinute,  partenerul industrial mentionat a facut corectii impuse de conditiile concrete de desfasurare a activitatii acestuia prin: masuri de reparatii, activitati periodice de monitorizare a emisiilor si o mai buna gestionare a deseurilor.

Inceput

Metode moderne de predictie si optimizare de proces. Aplicatii 

O serie de sisteme industriale pot fi modelate matematic – in prezent – doar pe baze non-deterministe. In lucrare se face apel la o serie de metode de acest tip, a caror fundamentare teoretica este bine reprezentata in literatura de specialitate, dar care sunt, inca, putin utilizate in scopuri practice. Pentru a acoperi acest necesar, in articol se considera doar partea aplicativa a acestora, subiectul fiind o instalatie de macinare ciment.

Inceput

Inapoi la pagina principala a Revistei Romane de Materiale