CUPRINS nr. 1/2002                     Inapoi la pagina principala a Revistei Romane de Materiale               


ROXANA DUMITRACHE, ION TEOREANU Influente ale gradului de sinterizare a corpului ceramic asupra capacitatii de absorbtie a glazurii
MARIA GEORGESCU O binemeritata recunoastere, premiul "Nicolae Teclu" acordat de Academia Romana profesorului dr. docent ing. ION TEOREANU 
ANA MARIAN, NICOLAE MURESAN Noi coloranti pentru decorarea ceramicii fine
ECATERINA ANDRONESCU, ADRIANA ŞOMĂCESCU, LIDIA CERCHEZ, CLAUDIU ŞOMĂCESCU   Sinteza si proprietatile unor ceramici dielectrice rezonatoare la inalta frecventa 
CHRISTU TARDEI, GHEORGHE GAVRILIU, VIRGINIA BURGHELEA Fluorapatita, preparare si proprietati. Studiu de solubilitate
ADRIAN TOADER, ELENA RADULESCU, ELISABETA NEDELESCU, ADRIANA MEAUTA, LAURENTIU DRAGU Influenta utilizarii combustibililor solizi asupra parametrilor de exploatare a instalatiei de clincherizare
ALEXANDRA TATCU, ANDREEA IONESCU, ANA MARIA DRAGOMIR Reducerea poluarii mediului in procesul fabricarii cimentului 
SABINA BOTEA, ION DOBRIN, CONSTANTIN PETRACHE, CONSTANTIN DRAGAN Tehnologie si materiale noi pentru protejarea geamurilor ambalate  
LIVIU LITERAT, LEVENTE C. BODIZS Influenta umiditatii asupra comportarii reologice a pulberilor ceramice in procesul de presare 
HANS HELMUTH REHNER, MIHAI THALER, ZENO GHIZDAVET Aspecte ale calculului curbei de ardere a materialelor glazurate 
DANIELA NASTAC, MARCELA MUNTEAN Studiu asupra structurii fazei sulfat din cimentul portland prin spectroscopie IR 

Influente ale gradului de sinterizare a corpului ceramic asupra capacitatii de absorbtie a glazurii

Gradul de sinterizare, respectiv de densificare a corpului ceramic, este considerat a fi printre proprietatile de cel mai mare interes ale acestuia, prin determinarile pe care le provoaca asupra produsului ceramic obtinut. El influenteaza, esential, comportarea la glazurare si proprietatile glazurii dupa tratamentul termic.

In comunicarea de fata, sunt raportate rezultate obtinute prin determinari corelate cu porozitatea masei de portelan feldspatic “biscuitat”, cu sorbtia glazurii, respectiv cu grosimea stratului nears al acesteia.

“Biscuitarea” s-a realizat prin tratament termic la 930°C, in regim traditional de ardere, cu o durata totala de 16 ore. Asupra porozitatii masei ceramice obtinute, folosind tratamentul termic mentionat, respectiv asupra sorbtiei de glazură si a grosimii stratului de glazura netratat termic, realizat, a exercitat o influentă determinanta de modul de fasonare (presare izostatică, respectiv modelare clasică prin strunjire sau turnare). S-au luat in consideratie, de asemenea, si alti parametrii de influenta caracteristici fluxului de procesare, in corelatie cu grosimea stratului de glazura dupa tratamentul termic aplicat produselor glazurate, presate izostatic, comparativ cu cele fasonate prin strunjire.

Inceput

Noi coloranti pentru decorarea ceramicii fine

In prezent una din cele mai importante probleme pentru industrie este protectia muncii si a mediului, problema cu ecou si în reglementarile privind substantele nocive. In industria ceramica; principala sursa; de substante nocive ( plumb, cadmiu, zinc ) sunt colorantii ceramici folositi pentru decorarea peste glazura; a produselor, în principal prin intermediul fritelor ce intra; în compozitia colorantilor într-o proportie mare ( 70 – 90 % ).

Aceasta lucrare prezinta; rezultatele experimentale în realizarea de noi coloranti ceramici, fara plumb, rezistenti chimic, cu caracteristici de calitate conforme normelor europene si internationale.

S-au realizat noi frite prin imbinarea actiunii de crestere a fuzibiltatii, asigurarea luciului, stralucirii si elasticitatii determinate de oxizii alcalini, alcalino-pamântosi, oxidul de bor etc. cu aceea de marire a rezistentei chimice, de echilibrare a coeficientului de dilatare conferite de ZrO2, TiO2, SiO2 , Al2O3 etc. Omogenitatea fritelor s-a determinat derivatografic si prin difractie de raze X. S-a determinat domeniul de înmuiere la microscopul termic si coeficientul de dilatare cu dilatometrul Leitz – Wetzler.

Fritele realizate în combinatie cu pigmentii ceramici au dus la obtinerea de noi coloranti ceramici fara; plumb, cu temperatura de ardere cuprinsa; între 800 – 850 0C, rezistenti chimic, cu luciu si stralucire, pentru decorare peste glazura; a produselor ceramice.

Inceput

Sinteza si proprietatile unor ceramici dielectrice rezonatoare la inalta frecventa

Lucrarea prezinta rezultatele obtinute in sinteza unor ceramici dielectrice cu proprietati rezonatoare la inalta frecventa, adoptand solutia doparii compusilor inalt titanatici de tipul BT4 si B2T9, cu oxizi substituenti. Natura substitutiei se bazeaza pe inlocuirea din reteaua cristalina, a Ti4+ cu atomi izovalenti de tipul Zr4+ si Sn4+ sau cu atomi heterovalenti de tipul Zn2+ alaturi de Nb5+.

Inceput

Fluorapatita, preparare si proprietati. Studiu de solubilitate.

Datorita excelentei biocompatibilitati, fosfatii de calciu (CP), pot fi utilizati in corpul uman pentru inlocuirea sau repararea diferitelor structuri osoase afectate de boala sau trauma. Pentru aceasta este necesara o buna cunoastere a reactivitatii acestora in vitro cat si în vivo, si, in mod particular, a mecanismului degradarii si a corelatiei cu microstructura.

Pentru a determina influenta diferitelor medii apoase, pulberile ceramice (FAP) au fost imersate in solutii (1%) de diferite compozitii (acide, bazice si neutre), pentru anumite perioade de timp. Au fost efectuate masuratori de pH pentru solutiile rezultate.

Inceput 

Influenta utilizarii combustibililor solizi asupra parametrilor de exploatare a instalatiei de clincherizare

Producatorii de ciment cauta continuu solutii de reducere a cheltuielilor de productie. Una din metodele de reducere a acestor cheltuieli este in prezent inlocuirea combustibililor conventionali de tipul gazos sau lichid cu altii mai ieftini. Articolul prezinta studiul de caz a unei instalatii de clincherizare de 3000 tcl/zi care a trecut de la utilizarea combustibililor conventionali la utilizarea combustibililor solizi (carbuni,cocs de petrol). Articolul prezinta influenta utilizarii cocsului de petrol asupra parametrilor termotehnologici si de exploatare a instalatiei de clincherizare .

Inceput

Reducerea poluarii mediului in procesul fabricarii cimentului 

In programul de modernizari, fabricile de ciment din tara au consacrat multe din investitii reducerii emisiilor de poluanti pentru incadrarea in norme. În cadrul lucrarii sunt prezentate realizarile obtinute in domeniul protectiei mediului la fabricarea cimentului pe procedeu uscat.

Inceput

Tehnologie si materiale noi pentru protejarea geamurilor ambalate 

Prezentul articol descrie o tehnologie si un material nou,pentru depunerea electrostatica pe suprafata foilor de geam a unei pulberi biodegradabile, ca inlocuitor al hartiei de ziar.

Această tehnologie a fost deja folosita la GEROM Buzau si a obtinut Medalia de Aur la Salonul de Inventică Geneva 2000.

Avantajele acestei tehnologii si ale materialului nou folosit sunt:

-o pulbere biodegradabila ca inlocuitor al hartiei de ziar;

-aceasta pulbere nu este daunatoare, poate fi indepartata usor si nu lasa urme pe suprafata foilor de geam;

-pretul sau este mai mic decat cel al hartiei;

-este economisit lemnul, nemaifiind folosita  hartia de ziar;

- efortul depus de operator este mai mic.

Inceput

Influenta umiditatii asupra comportarii reologice a pulberilor ceramice in procesul de presare

Se urmăreşte influenţa umidităţii asupra formei curbelor de presare a unor pulberi ceramice. Modificările de formă sunt interpretate ca efecte de schimb de comportament reologic în timpul presării. Se discută de asemenea modele matematice posibile şi validitatea la descrierea proceselor de fasonare prin presare.

Inceput

Aspecte ale calculului curbei de ardere a materialelor glazurate

In lucrare este dezvoltata o metoda de calcul a vitezei de incalzire (racire) pentru materiale glazurate, fasonate sub forma de placa. Este un fapt cunoscut ca nu numai in cazul socului termic dar si in cursul obtinerii produsului, cand viteza de variatie a temperaturii este constanta, apar tensiuni interne de natura termica, datorita diferentelor de temperatura din material. Pentru a se evita aparitia unor tensiuni periculoase, care pot conduce la distrugerea obiectului, calculul curbei de ardere a fost realizat avandu-se in vedere acordul masa-glazura.

 Inceput

Studiu asupra structurii fazei sulfat din cimentul portland prin spectroscopie IR

Articolul descrie aplicarea spectroscopiei in infrarosu la studiul structurii fazei sulfat din cimentul portland. Este prezentata o discutie detaliata cu privire la modurile de vibratie ale ionului sulfat. Sunt discutate benzile spectrale ale sulfatilor alcalini care sunt prezenti in cimentul Portland. Sunt considerate aspecte cu privire la variatiile intensitatii relative si frecventei benzilor spectrale.

 Inceput

Inapoi la pagina principala a Revistei Romane de Materiale