Documentatie pentru atestarea capacitatii Fundatiei                        Pagina RRM

pentru Stiinta si Ingineria Materialelor

– „Serban Solacolu”, de a desfasura activitati de cercetare – dezvoltare

(in conformitate cu HG 551/2007)

 

 RAPORT DE AUTOEVALUARE                                                     ANEXE

Perioada 2005 – 2007

1.     Datele de autentificare ale unitatii de cercetare – dezvolatare

1.1.Denumirea: Fundatia pentru Stiinta si Ingineria Materialelor – “Serban Solacolu”

1.2.   Statutul juridic: persoana juridica fara scop patrimonial, nr. si data inscrierii in Registrul Special 9/31.05.2005

1.3.Actul de infiintare:

Statut – incheiere autentificare nr. 828/18.04.2005

Act constitutiv    – incheiere autentificare nr. 827/18.04.2005

Modificare statut si act constitutiv – incheiere 12.01.2007

1.4.Numarul de inregistrare in Registrul Potentialilor Contractori:   3811/2006

1.5.Presedinte: dr. ing. Traian Ispas, Director executiv: dr. ing. Vasilica Dima

1.6.Adresa: Str. Gheorghe Polizu nr. 1, cod 011061, sector 1, Bucuresti

1.7.Telefon, fax, pagina web, e-mail:

Telefon /Fax 402.39.96, 0744 – 643.794

Web:     http://solacolu.chim.upb.ro

E-mail: info@solacolu.chim.upb.ro, dga10@yahoo.com

2.     Domeniul de specialitate

2.1.   Conform clasificarii UNESCO: 3312.03, 3312.06, 3312.08, 3312.12

2.2.   Conform clasificarii CAEN:

7310 – cercetare – dezvoltare in stiinte fizice si naturale

7230 – prelucrare informatica a datelor

7240 – activitati legate de bazele de date

7485 – activitati de secretariat si traduceri

2213 – editarea revistelor si periodicelor

9112-activitati ale organizatiilor profesionale

 

3.     Starea unitatii de cercetare – dezvoltare

 

3.1.       Misiunea unitatii de cercetare – dezvoltare, directiile de cercetare, dezvoltare,    inovare  (maximum 1000 de caractere):

Fundatia desfasoara activitati  in domeniul stiintei si ingineriei materialelor oxidice (lianti – betoane, ceramica, sticla, compozite), precum si activitati de cercetare stiintifica cu caracter multidisciplinar prin cercetare bibliografica si studii de documentare din literatura de specialitate, sinteze, activitati de diseminare  a rezultatelor cercetarii, conducere si/sau elaborare de proiecte in cadrul Programelor Nationale de Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica.

Fundatia elaboreaza si redacteaza Revista Romana de Materiale -singura publicatie stiintifica din Romania in domeniul stiintei si ingineriei compusilor oxidici si materialelor de constructii, bilingva, cu aparitie trimestriala, cod ISSN 1583 – 3186, recunoscuta de CNCSIS si incadrata in grupa B+, indexata in Master Journal List al Thomson Scientific (ISI). Revista este trimisa la schimb cu  26 de reviste internationale din domeniu.

Membrii fondatori ai fundatiei sunt unitatile de cercetare: PROCEMA S.A., CEPROCIM S.A. si Universitatea POLITEHNICA Bucuresti,

3.2.       Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare si gradul de recunoastere a acestora (maximum 1000 de caractere):

De la infiintare ( august  2005) si pana in prezent, rezultatele obtinute ca parteneri la proiecte din Planul National de Cercetare – Dezvoltare sunt valorificate ca baza de date utilizata pentru realizarea temelor de cercetare si/sau sunt publicate si in Revista Romana de Materiale, sau la simpozioane, conferinte, workshop-uri.

3.3.Situatia financiara – datorii la bugetul de stat:

    Nu sunt datorii la bugetul de stat.

 

4.     Criterii primare de performanta                                                punctaj     Total

4.1.Lucrari stiintifice / tehnice publicate in reviste de specialitate

    cotate ISI

4.1.1.      Numar de lucrari stiintifice                                                                     6x30         180

4.1.2.      Punctaj cumulat  ISI                          [(3x0,287)+

                                                         +(1x1,106)+(1x0,208)+

   +(1x1,576)]                                          x 5           18,755

4.1.3.      Numar de citari in reviste de specialitate cotate                                  5x5            25

(Lista lucrarilor si citarilor, grupate pe ani, se ataseaza ca Anexa 4.1.)

Total punctaj cap. 4.1:                               223,755

4.2.Brevete de inventie

4.2.1. Numar de brevete                                                                                       0x30              0

4.2.2. Numar de citari de brevete in sistemul ISI                                                 0x5                0

(Lista brevetelor si citarilor, grupate pe ani, se ataseaza ca anexa 4.2.)

Total punctaj cap. 4.2:                                      0

4.3.Produse si tehnologii rezultate din activitati de cercetare, bazate pe brevete, omologari sau inovatii proprii. Studii prospective si tehnologice si servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar

(Se indica contractul si firma care utilizeaza produsul, serviciul si tehnologia)

4.3.1.      Numar de produse, tehnologii, studii, servicii                                       4x20             80

(Lista produselor, serviciilor si tehnologiilor, grupate pe ani,

se ataseaza ca Anexa 4.3.)

Total punctaj cap. 4.3:                                     80

 

Total punctaj cap. 4:                                       303,755

 

5.     Criterii secundare de performanta

5.1.Lucrari stiintifice (tehnice) publicate in reviste de specialitate

     fara cotatie ISI

5.1.1.      Numar de lucrari:                                                                                        10x5               50

(Lista lucrarilor grupate pe ani se ataseaza ca Anexa 5.1.)

Total punctaj cap. 5.1:                                         50

5.2.         Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale

           cu comitet de program

5.2.1.      Numar de comunicari prezentate:                                                              11x5               55

(Lista comunicarilor grupate pe ani se ataseaza ca Anexa 5.2.)

 

Total punctaj cap. 5.2:                                            55

 

5.3.Modele fizice, modele experimentale, modele functionale, prototipuri,

normative, procedure, metodologii, reglementari si planuri tehnice noi

sau perfectionate, realizate in cadrul programelor nationale sau comandate de beneficiar

 

5.3.1.      Numar de modele, normative, proceduri                                                  0x5                     0

(Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani,

se ataseaza ca anexa nr. 5.3)

Total punctaj cap. 5.3:                                               0

 

Total punctaj cap. 5:                                              105

 

6.     Prestigiul profesional

6.1.Membri (incluzand statutul de recenzor) in colectivele de

redactie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse in baze de

date internationale) sau in colectivele editorial ale unor

edituri internationale recunoscute

    - Numar de prezente in perioada pentru care se face evaluarea:                   0x20                  0

      -  Nr. Crt. Nume  Titlul revistei editurii

Total punctaj cap. 6.1:                                                0

6.2.Membrii in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national

    (din categoria B in clasificarea CNCSIS)

-          Numar de prezente:                                                                                        3x10                  30

-          Nr. Crt. Nume  Titlul revistei editurii

 

Nr. Crt.

Nume

Titlul revistei

Editura

1

Prof. dr.docent Ion Teoreanu

Revista Romana de Materiale – ISSN 1583 - 3186

Fundatia pentru Stiinta si Ingineria Materialelor  - Serban Solacolu

2

Dr. ing. Vasilica Dima

3

Dr. ing. Traian Ispas

Total punctaj cap. 6.2:                                             30

6.3.Premii internationale obtinute printr-un proces de selectie

-   Numar de premii:                                                                                                      0x20          0

         Nr. Crt.     Nume   Premiul Anul

Total punctaj cap. 6.3:                                               0

6.4.Premii nationale ale academiei Romane

-          Numar  de premii:                                                                                                      0x20         0

             Nr. Crt. Nume Premiul Anul

Total punctaj cap. 6.4:                                                0

6.5.Conducatori de doctorat, membrii ai unitatii de cercetare

-          Numar de conducatori de doctorat:                                                                          1x10         10

     Nr. Crt. Nume

Nr. crt.

Nume

1

Prof. dr. docent Ion Teoreanu

Total punctaj cap. 6.5:                                              10

6.6.Numar de doctori in stiinta, membri ai unitatii de cercetare

      Numar de doctori in stiinta:                                                                                        3 x10         30

Total punctaj cap. 6.6:                                              30

Total punctaj cap. 6:                                                 70

Total punctaj cap. 4+5+6:                                      478,755

 

7.     Venituri realizate prin contracte de cercetare in domeniu pentru care se face evaluarea:

7.1.Numarul si valoarea contractelor de cercetare internationale finantate din fonduri publice:

7.2.Numarul si valoarea contractelor de cercetare internationale finantate din fonduri private: 

7.3.Numarul si valoarea contractelor de cercetare nationale finantate din fonduri publice:

7.4.Numarul si valoarea contractelor de cercetare nationale finantate din fonduri private:

7.5.Alte surse:

7 bis. Venituri realizate din activitati economice (servicii, microproductie)

8.     Resursa umana de cercetare

8.1.Total personal de cercetare care realizeaza venituri din activitatea de cercetare dezvoltare/ din care doctori in stiinta:

8.1.1.      Cercetatori stiintifici gradul 1 (profesori) / din care doctori in stiinta: 3

2005

2006

2007

2

3

3

8.1.2.      Cercetatori stiintifici gradul 2 (conferentiari)/din care doctori in stiinta:

2005

2006

2007

0

0

0

8.1.3.      Cercetatori stiintifici gradul 3 (lectori)/din care doctori in stiinta:

2005

2006

2007

0

0

0

8.1.4.      Cercetatori stiintifici /din care doctori in stiinta:

2005

2006

2007

0

0

0

8.1.5.      Asistenti de cercetare:

2005

2006

2007

0

0

0

8.1.6.      Total personal auxiliar de cercetare angajat: 3

2005

2006

2007

3

3

3

8.2.Date privind perfectionarea resursei umane

8.2.1.      Numar de doctoranzi si masteranzi care lucreaza in unitatea de cercetare – dezvoltare la data completarii formularului:

2005

2006

2007

0

0

0

8.2.2.      Numar de teze de doctorat realizate in unitatea de cercetare – dezvoltare in perioada pentru care se face evaluarea:

2005

2006

2007

0

0

0

9.     Infrastructura de cercetare – dezvoltare

9.1. Laboratoare de cercetare – dezvoltare: -

10.   Lista echipamentelor performante achizitionate in ultimii 10 ani:

Nr. Crt.

Echipamentul

Anul fabricatiei

Valoarea

Sursa de finantare a investitiei

2005

1

Imprimanta color HP5150

2004

336,8

Prin transfer in patrimoniu de la fondator

2

Calculator Pentium III, monitor 19”, DDR 500, DVD – RW, Windows 98, MS Office XP

2000

1758,28

Prin transfer in patrimoniu de la fondator

3

Imprimanta HP 1100

2000

1148,40

Prin transfer in patrimoniu de la fondator

 2006

4

Scanner Cannon 4200F

2006

350

Alte surse

2007

5

Calculator Intel Core 2 Duo E6550, 2,33 GHz, DDR2 1 GB, HDD 250 GB, DVD – RW, Windows XP Pro Sp2, MS Office 2007

2007

4178,84

Proiect PN CD - CEEX

 

Presedinte Fundatie,

Dr. ing. Traian Ispas

 

Anexa 4.1.

Lista  lucrarilor stiintifice publicate in reviste de specialitate cotate ISI

Nr. crt.

Titlul lucrarii

Autori

Institut

Aparitie in:

Anul 2005

-           

-           

-           

-           

Anul 2006

1

Glazuri cu deseuri de sticla borosilicatica pentru faianta de menaj

V. Dima, M. Eftimie, S. Stoleriu 

Univ. Politehnica Bucuresti

N. Ziman, M. Gorea

Univ. Babes – Bolyai Cluj-Napoca

Revista de Chimie, 2006, 57 (11), 1148-1152

Ind. Impact: 0,287

2

Low melting glasses in the system SnF2-SnCl2-PbO-P2O5

V. Dima, P. Balta, M. Eftimie

Univ. Politehnica Bucuresti

 

Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 8 (6), 2006, 2126-2128

Ind. Impact:1,106

3

Coloured Sulphate Glasses 

V.Dima, P.Balta

Univ. Politehnica Bucuresti

R. Serban  

PROCEMA

Rev. Roumaine de Chimie, 2006, 51(2), 153-157

Ind. Impact: 0,208

4

Hardening processes of binding systems free of Portland cement

S. Stoleriu, I. Teoreanu

Univ. Politehnica Bucuresti

 

Revista de Chimie, 2006, 57, 590.

Ind. Impact: 0,287

Anul 2007

5

Limit molecular formulas determination for feldspar porcelain glazes

R. Dumitrache, I. Teoreanu,

A. Volceanov

Univ. Politehnica Bucuresti

Journal of European Ceramic Society, 2007, 27, 1697-1701

Ind. Impact: 1,576

6

Correlations compositions – processing – properties for zincophosphate cemets

I.  Teoreanu

Univ. Politehnica Bucuresti

C. Dumitrescu

CEPROCIM S.A.

Revista de Chimie, 2007, 58, 1019.

Ind. Impact: 0,287

Lista articolelor citate in reviste de specilalitate cotate ISI

Nr. crt.

Titlul articolului citat

Autori

Institut

Citata  in:

Anul 2005

-

-

-

-

Anul 2006

1

Microwave processing of Ba2Ti9O20 ceramic

1996, Ceramics Int. 22 (4), 305

I.Teoreanu, E. Andronescu, A. Folea

Univ. Politehnica Bucuresti

Microwave – assisted synthesis of PbWO4 nano – powders via citrate complex precursor and its photoluminescence

Ryu, J.H., Koo, S. – M., Chang, D.S., Yoon, J. – W., Lim, C.S., Shim, K.B.

2006, Ceramics Int. 32 (6), 647

2

The influence of chromium sesquioxide microadditions on the chemical and mineralogical composition of Portland cement clinkers

1980 – 7th ICCC2, I90-I94

I.Teoreanu

Univ. Politehnica Bucuresti

H. Balasoiu, C. Radovici,

D. Cimartan

 

Reduction of clinkerization temperature by using phosphogypsum

Kacimi, L., Simon – Masseron, A., Ghomari, A. Derriche, Z.

2006, J. of Hazardous Materials 137 (1), 129

 

Anul 2007

3

Non Portland cements and derived materials

 2005 Cement and Concrete Composites 27 (6), 650

I.Teoreanu, A. Volceanov,

S. Stoleriu

Univ. Politehnica Bucuresti

Activated fly ash/slag blended cement

Zhao, F-Q., Ni, W., WANG, H. –J., Liu, H.

2007 Resources, Conservation and Recycling 52 (2), 303

4

Properties and hydration of blendede cements with steelmaking slag

Kourounis, S., Tsivilis, S., Tsakiridis, P.E., Papadimitriou, G.D., Tsibouki, Z, 2007, Cement and Concrete Research 37 (6), 815

5

Expansive sulphate aluminate cements

1983, Cement and Concrete research 13 (5), 711.

I.Teoreanu, M. Muntean

Preparation of sulphoaluminate – alite composite mioneralogical phase cement clinker from high alumina fly ash

2007, Key Engineering Materials 334-335 I, 421.

  

Raport

Anexa 4.3.

Nr. Crt.

Proiect

Contract de cercetare

Beneficiar

Rezultat

Termen de raportare /predare

Anul 2006

1

Contract  nr. 84bis/e/01.07.2006

Activitati studii si promovare

Beneficiar: PROCEMA S.A.

Studiu prospectiv

30.09.2006

2

Program CEEX –MULTIMATCON - Retea integrata pentru dezvoltarea de materiale multifunctionale pentru constructii, bazate pe cunoastere

Studiu

05.12.2006, 05.12.2007

15.09.2008

3

Program CEEX – PERFORMATCIM – Generarea de noi cunostinte privind materialele cimentoide inalt performante, cu adaos calcaros, ecologice si economice

Studiu

30.11.2007

31.07.2008

4

CONSINJECT – Integrarea cunostintelor si a metodelor de procesare avansate in lucrari de consolidare, lucrari geotehnice si de ingineria mediului prin tehnica injectarii cu fluide pe baza de sisteme cimentoide

Studiu

30.09.2007

15.09.2008

 

Raport

 Anexa 5.1.

Nr. crt.

Titlul lucrarii

Revista

Autor

Institutul

Anul  2006

1

Experimentari pentru realizarea unor glazuri utilizand deseuri de fibre E

Rev. Romana de Materiale, 36,(4), 2006, 321-329

V. Dima, M. Eftimie, A. Volceanov, A. Melinescu

Univ. Politehnica Bucuresti

A.   Petrescu, M. Ionescu

Institutul National de Sticla

N. Argintaru, N. Ziman

Faimar Baia - Mare

D.  Tita

FIROS

2

Al2O3 – Ni cermets. Technological properties of components and related precursors mixtures

Rev. Romana de Materiale, 2006, 36, 3

I.Teoreanu

Univ. Politehnica Bucuresti

P. Carlan

Inst. Cercetari Nucleare Pitesti

I. Chicinas

Univ. Tehnica Cluj - Napoca

3

Influence of chrome powder obtaining processes on the defining properties of Al2O3 – Cr cermets

Rev. Romana de Materiale, 2006, 36, 81

I.Teoreanu

Univ. Politehnica Bucuresti

P. Carlan

Inst. Cercetari Nucleare Pitesti

I. Chicinas

Univ. Tehnica Cluj - Napoca

4

Alternating routes for hydroxiapatite syntehesis

Rev. Romana de Materiale, 2006, 36, 96.

M. Preda, A. Melinescu, I.Teoreanu

Univ. Politehnica Bucuresti

R. Trusca, Gh. Cotiga

METAV CD S.A.

5

Melting behaviour of feldspar porcelain glazes

UPB Sci. Bull. Series B: Chemistry and Materials Science, 2006, 68, 3-14.

I.Teoreanu , R. Dumitrache

Univ. Politehnica Bucuresti

Anul 2007

6

Valorificarea unui reziduu galvanic pentru colorarea sticlei

Rev. Romana de Materiale, 37,(2), 2007

V. Dima

Univ. Politehnica Bucuresti

M. Gheorghe

Univ. Tehnica de Constructii

M. Eftimie

Univ. Politehnica Bucuresti

A.  Teaca

FIROS

7

High final strength hydraulic binders. Portland cements

Rev. Romana de Materiale, 2007, 37, 3-13

I.Teoreanu , S. Stoleriu

Univ. Politehnica Bucuresti

 

8

High performance composite binders. Portland cements with blastfurnace slag cements for durable concretes. Part I

Rev. Romana de Materiale 2007, 37, 83-93

I.Teoreanu, S. Stoleriu

Univ. Politehnica Bucuresti

 

9

High performance composite cements. Pozzolana or pozzolana and blast- furnace slag portland cements for durable concretes. Part II

Rev. Romana de Materiale 2007, 37, 257

I.Teoreanu , S. Stoleriu

Univ. Politehnica Bucuresti

 

10

Sinteza hidroxiapatitei in prezenta compusilor de siliciu

Rev. Romana de Materiale 2007, 37, 299

M. Preda, I.Teoreanu,

A. Melinescu

Univ. Politehnica Bucuresti

 

Raport 

Anexa 5.2

Nr. crt.

Comunicarea

Conferinta

Autor

Institutul

Anul 2005

1

Glassfibre waste used in vitreous glazes

Romanian International Conference on Chemistry and Chemical engineering- RICCCE  XIV, 22-24 sept.2005

M. Ionescu, A. Petrescu

A. Enescu

Institutul National de Sticla

V.Dima , M. Eftimie

Univ. Politehnica Bucuresti

N. Ziman

Faimar Baia-Mare

2

Structura nanoeterogena a sticlei- Serban Solacolu si evolutia ideilor in Romania

Sesiunea omagiala ” Centenar S. Solacolu” Bucuresti 2005

V. Dima, P. Balta

Univ. Politehnica Bucuresti

 

3

Proiectarea si modelarea compozitiilor optime de glazuri cu deseuri din fibre de sticla borosilicatica

Zilele Academice Timisene ,ed.IX-a, Timisoara,26-27 mai 2005

A.Volceanov, M. Eftimie, V.Dima

Univ. Politehnica Bucuresti

 

 

4

Serban Solacolu – promotor in stiinta, proiectarea si fabricarea cimenturilor cu zgura

Sesiunea omagiala ” Centenar S. Solacolu” Bucuresti 2005

I.Teoreanu 

Univ. Politehnica Bucuresti

Anul 2006

5

Sinteza hidroxiapatitei in prezenta compusilor de siliciu

Zilele Academice Clujene, Simpozionul National de Inginerie Chimica, 2006

M. Preda, I.Teoreanu

A. Melinescu

Univ. Politehnica Bucuresti

6

Hardening Process Studies for Cementitious Material - Pozzolana - Activator Binding Systems

IBAUSIL16, 2006, Germania, Conference Proceeedings

S. Stoleriu, I.Teoreanu 

Univ. Politehnica Bucuresti

 

Anul 2007

7

Boron – zirconium raw glazes for sanitary wares

10th Inter. Conference and Exhibition of the European Ceramic Society – Germania, Berlin, iunie 2007

I.Gresoiu

 Inst. Chim. – Fizica „Ilie Murgulescu”

I.Teoreanu

Univ. Politehnica Bucuresti

M. Zaharescu

Inst. Chim. – Fizica „Ilie Murgulescu”

8

Synthesis and characterization of hydroxiapatite prepared by hydrothermal method

10th Inter. Conference and Exhibition of the European Ceramic Society – Germania, Berlin, iunie 2007

A.    Melinescu

Univ. Politehnica Bucuresti

Gh. Cotiga – METAV CD S.A.

M. Preda, I. Teoreanu

Univ. Politehnica Bucuresti

9

Composition-properties correlations for some frits and glazes free of PbO

ECERS –Berlin , 2007

V. Dima, A. Volceanov,

M. Eftimie

Univ. Politehnica Bucuresti

E.Volceanov

ICEM

10

Studies on Vitreous Oxide Fiber Compositions of Low Biopersistence

ARM 5, Sibiu, sept. 2007

V. Dima, M. Eftimie, D. Radu, R. Dima

Univ. Politehnica Bucuresti

11

Glazuri cu frite din deseuri de fibre de sticla tip E

Zilele Academice Timisene ,ed.X-a, Timisoara, mai 2007

V. Dima , A. Volceanov,

 M. Eftimie

Univ. Politehnica Bucuresti

A.Petrescu, M. Ionescu

Institutul National de Sticla

N. Ziman, N. Argintaru

Faimar Baia - Mare

 

Raport

Pagina RRM